HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Správa zásobníků

background image

Nabídka Správa zásobníků

Zobrazení: Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů , vyberte nabídku Správa
a poté vyberte nabídku Správa zásobníků.

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Tabulka 2-9

Nabídka Správa zásobníků

První úroveň

Hodnoty

Použití požadovaného zásobníku

Výhradně*

První

Výzva k ručnímu podávání

Vždy*

Pokud není naplněn

Výzva k nastavení formátu/typu

Displej*

Nezobrazovat

Použít jiný zásobník

Povoleno*

Zakázáno

Alternativní režim hlavičkového papíru

Zakázáno*

Povoleno

Oboustranné prázdné stránky

Automaticky *

Ano

Model zásobníku 2

Standardní zásobník

Vlastní zásobník

26

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

Tabulka 2-9

Nabídka Správa zásobníků (pokračování)

První úroveň

Hodnoty

Otočení obrazu

Standardní

Alternativní

Nahradit A4/Letter

Ano*

Ne

CSWW

Nabídka Správa

27