HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Výchozí možnosti tisku

background image

Nabídka Výchozí možnosti tisku

Zobrazení: Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů , vyberte nabídku Správa
a poté vyberte nabídku Výchozí možnosti tisku.

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

První úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Počet kopií

Výchozí formát papíru

Vyberte ze seznamu formátů, které produkt
podporuje.

Výchozí vlastní formát papíru

Jednotka

Palce

mm

Rozměr X

Rozměr Y

Výstupní přihrádka

Vyberte položku ze seznamu dostupných
výstupních přihrádek.

Strany

Jednostranný*

Oboustranný

Oboustranný formát

Styl knížky*

Otočený styl

Od okraje k okraji

Povoleno

Zakázáno*