HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nabídka Zásobníky

background image

Nabídka Zásobníky

Zobrazení: Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů a poté vyberte podnabídku
Zásobníky.

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Tabulka 2-2

Nabídka Zásobníky

První úroveň

Druhá úroveň

Hodnoty

Správa zásobníků

Použití požadovaného zásobníku

Výhradně*

První

Výzva k ručnímu podávání

Vždy*

Pokud není naplněn

Výzva k nastavení formátu/typu

Displej*

Nezobrazovat

Použít jiný zásobník

Povoleno*

Zakázáno

Alternativní režim hlavičkového
papíru

Zakázáno*

Povoleno

Oboustranné prázdné stránky

Automaticky *

Ano

Model zásobníku 2

Standardní zásobník*

Vlastní zásobník

Otočení obrazu

Standardní*

Alternativní

Nahradit A4/Letter

Ano*

Ne

Formát podavače obálek

Vyberte v seznamu formát.

Typ podavače obálek

Vyberte v seznamu typ.

Formát v zásobníku <X>

Vyberte v seznamu formát.

Typ zásobníku <X>

Vyberte v seznamu typ.

18

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW