HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Uspořádání ovládacího panelu

background image

Uspořádání ovládacího panelu

Pomocí ovládacího panelu získáte informace o stavu produktu a úloh a můžete produkt nakonfigurovat.

1

3

4

5

6
7

8

10

11

13

14

9

2

12

Číslo

Tlačítko nebo kontrolka

Funkce

1

Displej ovládacího panelu

Zobrazuje informace o stavu, nabídky, informace nápovědy a chybové zprávy

2

šipka nahoru

Přejde na předchozí položku v seznamu nebo zvýší hodnotu aktivní číselné
položky.

3

tlačítko nápovědy

Poskytuje informace o zprávě na displeji ovládacího panelu.

4

Tlačítko

OK

Uloží vybranou hodnotu položky.

Provede akci spojenou s položkou, která je zvýrazněna na displeji
ovládacího panelu.

Odstraní chybovou situaci, je-li to možné.

5

tlačítko Stop

Zruší aktuální tiskovou úlohu a odstraní stránky z produktu.

6

šipka dolů

Přejde na následující položku v seznamu nebo sníží hodnotu aktivní číselné
položky.

7

šipka zpět

Vrátí se zpět o jednu úroveň ve stromu nabídky nebo se vrátí o jeden číselný
záznam.

8

Tlačítko Domů

Otevře a zavře nabídky.

9

Indikátor Připraveno

Svítí: Produkt je online a je připraven přijmout tisková data.

Nesvítí: Produkt nemůže přijmout data, protože je offline (pozastavený)
nebo je v chybovém stavu.

Bliká: Produkt přechází do stavu offline. Produkt přestane provádět
aktuální úlohu a vysune všechny aktivní stránky z dráhy papíru.

10

Datový indikátor

Svítí: Produkt obdržel data pro tisk, čeká ale na přijetí všech těchto dat.

Nesvítí: Produkt neobdržel žádná data pro tisk.

Bliká: Produkt zpracovává nebo tiskne data.

12

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

Číslo

Tlačítko nebo kontrolka

Funkce

11

Indikátor Pozor

Svítí: Produkt zaznamenal problém. Zkontrolujte displej ovládacího
panelu.

Nesvítí: Produkt pracuje bezchybně.

Bliká: Vyžaduje se zásah uživatele. Zkontrolujte displej ovládacího
panelu.

12

tlačítko složky nebo STAR

(Secure Transaction Access
Retrieval)

POZNÁMKA:

Tato položka

není součástí modelů M601.

Zajišťuje rychlý přístup k nabídce Načíst úlohu

13

Tlačítko Zpět

POZNÁMKA:

Tato položka

není součástí modelů M601.

Obnoví výchozí hodnoty a ukončí obrazovku nápovědy.

14

Číselná klávesnice

POZNÁMKA:

Tato položka

není součástí modelů M601.

Umožňuje zadání číselných hodnot.

CSWW

Uspořádání ovládacího panelu

13