HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Připojení k síti v systému Windows

background image

Připojení k síti v systému Windows

Parametry sítě můžete nakonfigurovat na ovládacím panelu, pomocí implementovaného webového

serveru HP nebo pro většinu sítí pomocí softwaru HP Web Jetadmin.

POZNÁMKA:

Software HP Web Jetadmin není podporován v operačních systémech Mac OS X.

Úplný seznam podporovaných sítí a pokyny pro konfiguraci síťových parametrů v softwaru naleznete

v příručce správce implementovaného tiskového serveru HP Jetdirect Embedded Print Server

Administrator’s Guide. Tato příručka se dodává k produktům, ve kterých je nainstalován

implementovaný tiskový server HP Jetdirect.