HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Konfigurace IP adresy

background image

Konfigurace IP adresy

1.

Připojte síťový kabel k produktu a k síti.

2.

Před pokračováním počkejte 60 sekund. Během této doby se síť snaží rozpoznat produkt a přiřadí

mu IP adresu nebo název hostitele.

3.

Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů .

4.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Sestavy

Stránky konfigurace/stavu

Stránka konfigurace

CSWW

Připojení k síti v systému Windows

67

background image

5.

Na stránce Embedded Jetdirect (Implementovaný server Jetdirect) vyhledejte IP adresu.

Jetdirect Page

HP Color LaserJet

Page 1

6.

IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, je nutné IP adresu

nakonfigurovat ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.

IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem fe80:, mělo by být možné z produktu tisknout. V opačném

případě musíte IP adresu nakonfigurovat ručně.