HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nastavení nebo změna síťového hesla

background image

Nastavení nebo změna síťového hesla

Pomocí implementovaného webového serveru nastavíte síťové heslo nebo změníte stávající heslo.

1.

Otevřete implementovaný webový server a klepněte na kartu Síť a potom na odkaz

Zabezpečení.

POZNÁMKA:

Pokud bylo heslo již dříve nastaveno, zobrazí se výzva k jeho zadání. Zadejte

heslo a klepněte na tlačítko Použít.

2.

Zadejte nové heslo do pole Nové heslo a potom jej zadejte znovu do pole Ověřit heslo.

3.

Zadejte heslo a klepněte na tlačítko Použít v dolní části okna.

CSWW

Připojení k síti v systému Windows

69