HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv6 pomocí ovládacího panelu

background image

Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv6 pomocí ovládacího panelu

Nabídky Správa na ovládacím panelu slouží k ručnímu nastavení adresy IPv6.

1.

Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Domů .

2.

Chcete-li povolit ruční konfiguraci, otevřete následující nabídky:

a. Správa

b. Nastavení sítě

c.

Nabídka Jetdirect

d. TCP/IP

e. Nastavení IPV6

f.

Adresa

g. Ruční nastavení

h. Povolit

Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko

OK

.

3.

Chcete-li konfigurovat adresu, otevřete následující nabídky:

Správa

Nastavení sítě

Nabídka Jetdirect

TCP/IP

Nastavení IPV6

Adresa

Pomocí číselné klávesnice nebo stisknutím šipky nahoru nebo šipky dolů zadejte adresu.

Stiskněte tlačítko

OK

.

POZNÁMKA:

Používáte-li tlačítka se šipkami, je třeba po zadání každé číslice stisknout

tlačítko

OK

.

CSWW

Připojení k síti v systému Windows

71