HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Rychlosti připojení a nastavení oboustranného tisku

background image

Rychlosti připojení a nastavení oboustranného tisku

Rychlost připojení a komunikace tiskového serveru musí odpovídat síti. Ve většině situací ponechejte

produkt v režimu Automaticky. Nesprávné změny rychlosti připojení a nastavení duplexního režimu

mohou produktu bránit v komunikaci s ostatními síťovými zařízeními. Pokud je nutné provést změny,

použijte ovládací panel produktu.

POZNÁMKA:

Provedením změn tohoto nastavení dojde k vypnutí a následnému zapnutí produktu.

Změny provádějte, pouze pokud je produkt v nečinnosti.

1.

Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Domů .

2.

Otevřete následující nabídky:

a. Správa

b. Nastavení sítě

c.

Nabídka Jetdirect

d. Rychlost připojení

3.

Vyberte jednu z následujících možností.

Nastavení

Popis

Automaticky

Tiskový server se automaticky nakonfiguruje na nejvyšší přenosovou rychlost a
režim komunikace povolený v síti.

10T Poloviční

10 Mb/s, poloduplexní provoz

10T Plný

10 Mb/s, duplexní provoz

100TX Poloviční

100 Mb/s, poloduplexní provoz

100TX Plný

100 Mb/s, duplexní provoz

100TX Automatický

Omezuje automatické nastavení na maximální rychlost připojení 100 Mb/s.

1000T Plný

1 000 Mb/s, duplexní provoz

4.

Stiskněte tlačítko

OK

. Produkt se vypne a opět zapne.

72

Kapitola 5 Připojení produktu v systému Windows

CSWW