HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Podporované síťové protokoly

background image

Podporované síťové protokoly

Tabulka 5-1

Podporované síťové protokoly

Typ sítě

Podporované protokoly

Sítě TCP/IP IPv4 a IPv6

Bonjour

Protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) v1, v2 a v3

Protokol HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

Protokol HTTPS (Secure HTTP)

Protokol FTP (File Transfer Protocol)

Port 9100

Protokol LPD (Line Printer Daemon)

Protokol IPP (Intenet Printing Protocol)

Protokol Secure IPP

Specifikace WS Discovery (Web Services Dynamic Discovery)

IPsec/Firewall

Pouze sítě TCP/IP IPv4

Automatická IP adresa

Protokol SLP (Service Location Protocol)

Protokol TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

Telnet

Protokol IGMP (Internet Group Management Protocol) v2

Protokol BOOTP (Bootstrap Protocol) / DHCP

Služba WINS (Windows Internet Name Service)

Režim IP Direct Mode

WS Print

CSWW

Připojení k síti v systému Windows

65

background image

Tabulka 5-1

Podporované síťové protokoly (pokračování)

Typ sítě

Podporované protokoly

Pouze sítě TCP/IP IPv6

Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6

Protokol MLD (Multicast Listener Discovery Protocol) v1

Protokol ICMP (Internet Control Message Protocol) v6

Další podporované síťové protokoly

IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange / Sequenced Packet Exchange)

AppleTalk

NDS (NetWare Directory Services)

Bindery

NDPS (Novell Distributed Print Services)

iPrint

Tabulka 5-2

Rozšířené funkce zabezpečení pro síťovou správu

Název služby

Popis

IPsec/Firewall

Poskytuje funkce zabezpečení síťové vrstvy v sítích s protokolem IPv4 a IPv6. Brána
firewall poskytuje jednoduché řízení provozu protokolu IP. Protokol IPsec poskytuje
další ochranu pomocí ověřovacích a šifrovacích protokolů.

Kerberos

Umožňuje výměnu soukromých informací v otevřené síti přiřazením jedinečného
klíče označovaného jako „lístek“ každému uživateli, který se přihlásí k síti. Lístek se
pak integruje do zpráv pro identifikaci odesilatele.

SNMP v3

Využívá model zabezpečení uživatele pro SNMP v3, který zajišťuje ověření
uživatele a soukromí dat šifrováním.

SSL/TLS

Umožňuje vysílat soukromé dokumenty prostřednictvím sítě Internet a zaručit
soukromí a integritu dat mezi klientskými a serverovými aplikacemi.

Dávková konfigurace IPsec

Poskytuje zabezpečení vrstvy sítě jednoduchým řízením provozu IP do a z produktu.
Tento protokol poskytuje výhody šifrování a ověření a umožňuje použití více
konfigurací.

66

Kapitola 5 Připojení produktu v systému Windows

CSWW