HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Instalace z disku CD

background image

Instalace z disku CD

1.

Ukončete všechny otevřené programy v počítači.

2.

Nainstalujte software z disku CD a postupujte podle pokynů na obrazovce.

3.

Po zobrazení výzvy vyberte možnost Připojit k tomuto počítači přímo pomocí kabelu

USB a potom klikněte na tlačítko Další.

4.

Při zobrazení výzvy softwaru připojte kabel USB mezi produkt a počítač.

5.

Po ukončení instalace klikněte na tlačítko Dokončit. Chcete-li instalovat další software, klikněte

na tlačítko Další možnosti.

6.

Na obrazovce Další možnosti můžete nainstalovat další software nebo můžete kliknout na

tlačítko Konec.

7.

Vytištěním stránky z libovolného programu ověřte, zda je software správně nainstalován.

POZNÁMKA:

V případě neúspěšné instalace software přeinstalujte.

64

Kapitola 5 Připojení produktu v systému Windows

CSWW