HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Konfigurace zásobníků

background image

Konfigurace zásobníků

Produkt automaticky zobrazí výzvu ke konfiguraci zásobníku na určitý typ a formát v následujících

situacích:

pokud zakládáte papír do zásobníku,

pokud pro tiskovou úlohu prostřednictvím ovladače tiskárny nebo softwarového programu zvolíte

určitý zásobník nebo typ papíru a zásobník není nakonfigurován v souladu s nastavením tiskové

úlohy.

POZNÁMKA:

Výzva se nezobrazí, pokud tisknete ze zásobníku 1 a je pro něj nakonfigurována

možnost formátu papíru Libovolný formát a možnost typu papíru Libovolný typ. V takové situaci

bude v případě, že pro tiskovou úlohu není uveden zásobník, produkt tisknout ze zásobníku 1, a to i

v případě, že se nastavení formátu a typu papíru neshoduje s parametry papíru vloženého do

zásobníku 1.