HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Konfigurace zásobníku při vkládání papíru

background image

Konfigurace zásobníku při vkládání papíru

1.

Vložte do zásobníku papír. Zavřete zásobník, pokud nejde o zásobník 1.

2.

Zobrazí se zpráva o konfiguraci zásobníku.

3.

Stisknutím tlačítka

OK

přijmete zjištěný formát. Nebo můžete po stisknutí šipky zpět vybrat jinou

konfiguraci a pokračovat následujícími kroky.

4.

Chcete-li změnit konfiguraci zásobníku, stisknutím šipky dolů zvýrazněte správný formát a

potom stiskněte tlačítko

OK

.

POZNÁMKA:

V zásobnících jiných než zásobník 1 produkt většinu formátů papíru zjistí

automaticky.

5.

Stisknutím šipky dolů zvýrazněte správný typ a potom stiskněte tlačítko

OK

.