HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Konfigurace zásobníku z ovládacího panelu

background image

Konfigurace zásobníku z ovládacího panelu

Zásobníky můžete konfigurovat na typ a formát i bez zobrazení výzvy produktu.

1.

Stiskněte tlačítko Domů .

2.

Otevřete nabídku Zásobníky.

3.

Stisknutím šipky dolů zvýrazněte formát nebo typ pro požadovaný zásobník a pak stiskněte

tlačítko

OK

.

4.

Stisknutím šipky nahoru nebo šipky dolů zvýrazněte formát nebo typ. Při volbě vlastního

formátu vyberte měrnou jednotku a nastavte rozměr X a Y.

5.

Stisknutím tlačítka

OK

uložte výběr.

90

Kapitola 6 Papír a tisková média

CSWW