HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Podporované formáty papíru

background image

Podporované formáty papíru

Tento produkt podporuje mnoho formátů papíru a přizpůsobí se různým médiím.

POZNÁMKA:

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, vyberte před tiskem v ovladači tiskárny

správný formát a typ papíru.

Tabulka 6-1

Podporované formáty papíru a tiskových médií

Formát a rozměry

Zásobník
1

Zásobník
2 a
volitelné
zásobník
y na 500
listů

Volitelný
zásobník
na 1 500
listů

Volitelný
podavač
obálek

Volitelná
jednotka
pro
oboustrann
ý tisk

Volitelný
stohovač
a sešívačka
se
stohovačem

Volitelná
schránka s
5 přihrádk
ami

Letter

216 × 279 mm

A4

210 × 297 mm

Legal

216 × 356 mm

Executive

184 × 267 mm

(pouze
stohovač)

A5

148 × 210 mm

(pouze
stohovač)

8,5 × 13

216 × 330 mm

(pouze
stohovač)

B5 (JIS)

182 × 257 mm

(pouze
stohovač)

Dvojitá pohlednice (JIS)

148 × 200 mm

16 K

197 × 273 mm

(pouze
stohovač)

CSWW

Podporované formáty papíru

77

background image

Tabulka 6-1

Podporované formáty papíru a tiskových médií (pokračování)

Formát a rozměry

Zásobník
1

Zásobník
2 a
volitelné
zásobník
y na 500
listů

Volitelný
zásobník
na 1 500
listů

Volitelný
podavač
obálek

Volitelná
jednotka
pro
oboustrann
ý tisk

Volitelný
stohovač
a sešívačka
se
stohovačem

Volitelná
schránka s
5 přihrádk
ami

Vlastní formát

76 × 127 mm až
216 × 356 mm

(3,0 × 5,0 palce až
8,5 × 14 palců)

Vlastní formát

148 × 210 mm až
216 × 356 mm

(5,83 × 8,27 palce až
8,5 × 14 palců)

(pouze
stohovač)

Obálka Commercial č.
10

105 × 241 mm

Obálka DL ISO

110 × 220 mm

Obálka C5 ISO

162 × 229 mm

Obálka B5 ISO

176 × 250 mm

Obálka Monarch č.
7-3/4

98 × 191 mm

1

Vlastní formáty nelze sešívat, ale je možné je stohovat ve výstupních přihrádkách.

78

Kapitola 6 Papír a tisková média

CSWW