HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Podporované typy papíru pro možnosti výstupu

background image

Podporované typy papíru pro možnosti výstupu

Typ papíru

Standardní
horní
přihrádka
(lícem dolů)

Zadní
přihrádka
(lícem nahoru)

Volitelná
jednotka pro
oboustranný tisk

Volitelný
stohovač nebo
sešívačka se
stohovačem

Volitelná
schránka s
5 přihrádkami

Libovolný typ

Běžný

Lehký 60-74 g

Kartón 176-220g

Průhledná fólie

Štítky

Hlavičkový

Předtištěný

Děrovaný

Barevný

Hrubý

Bankovní

Recyklovaný

Papír HP EcoSMART Lite

Obálka

80

Kapitola 6 Papír a tisková média

CSWW