HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Principy používání papíru

background image

Principy používání papíru

Tento produkt umožňuje použití množství druhů papíru a jiných tiskových médií, které jsou v souladu

s pokyny v této uživatelské příručce. Papír nebo tisková média, která nesplňují tyto pokyny mohou

zapříčinit nízkou kvalitu tisku, zvýšený výskyt uvíznutí a předčasné opotřebení produktu.

Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li používat výhradně značkový papír a tisková média

společnosti HP určená pro laserové tiskárny a multifunkční zařízení. Nepoužívejte papír nebo tisková

média určená pro inkoustové tiskárny. Vzhledem k tomu, že společnost Hewlett-Packard nemůže

kontrolovat kvalitu médií jiných výrobců, nedoporučuje jejich používání.

Papír uchovávejte v původním balení, aby se k němu nedostalo vlhko nebo se jinak nepoškodil. Balení

neotvírejte, dokud nebudete připraveni papír používat.

Může se stát, že papír nebo média vyhovují všem zásadám uvedeným v této příručce, a přesto

nebudou přinášet uspokojivé výsledky. Příčinou může být nesprávná manipulace, nepřijatelná úroveň

teploty a vlhkosti nebo jiné proměnné, na které nemá společnost Hewlett-Packard vliv.

UPOZORNĚNÍ:

Budou-li použita média nebo papír nevyhovující technickým požadavkům zařízení

Hewlett-Packard, může dojít k problémům se zařízením, které budou vyžadovat opravu. Na takovou

opravu neposkytuje společnost Hewlett-Packard záruku ani servisní smlouvu.