HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Pokyny pro speciální papír

background image

Pokyny pro speciální papír

Tento produkt umožňuje tisk na speciální média. Nejlepší výsledky dosáhnete, pokud budete

postupovat podle následujících pokynů. Chcete-li dosáhnout nejlepší výsledky, potom při použití

speciálního papíru nebo tiskového média nezapomeňte nastavit formát a typ média v ovladači tiskárny.

UPOZORNĚNÍ:

Produkty HP LaserJet používají fixační jednotky k navázání suchých částic toneru na

papír, aby zde vytvořily jemné body. Papír pro laserové tiskárny HP je navržen, aby odolal extrémním

teplotám, ke kterým zde dochází. Při použití papíru pro inkoustové tiskárny může dojít k poškození

tohoto produktu.

Typ média

Správné použití

Chybné použití

Obálky

Skladujte obálky na plocho.

Používejte obálky, u nichž se šev
táhne po celé délce až do rohu
obálky

Používejte samolepící proužky
schválené pro laserové tiskárny

Nepoužívejte pomačkané,
proříznuté, slepené nebo jinak
poškozené obálky.

Nepoužívejte obálky se sponkami,
drátky, průhlednými okénky nebo
obálky s vnitřní výstelkou

Nepoužívejte samolepivá lepidla a
jiné syntetické materiály

Štítky

Používejte pouze štítky, které jsou
na podkladu těsně vedle sebe

Používejte štítky, které se ukládají
naplocho.

Používejte pouze plné listy štítků

Nepoužívejte štítky se záhyby,
bublinkami nebo jinak poškozené.

Netiskněte na neúplné listy štítků.

74

Kapitola 6 Papír a tisková média

CSWW

background image

Typ média

Správné použití

Chybné použití

Průhledné fólie

Používejte pouze fólie schválené
pro použití v laserových tiskárnách.

Po vyjmutí z tiskárny umístěte fólie
na rovnou plochu.

Nepoužívejte průhledná tisková
média neschválená pro laserové
tiskárny.

Hlavičkové papíry a předtištěné
formuláře

Používejte pouze hlavičkové papíry
a formuláře schválené pro laserové
tiskárny.

Nepoužívejte vyvýšené nebo
metalické hlavičkové papíry

Těžký papír

Používejte pouze těžký papír, který
je schválený pro laserové tiskárny
a odpovídá váhovým specifikacím
produktu.

Nepoužívejte těžší papír, než
uvádějí doporučené specifikace
médií, pokud se nejedná o papír
HP schválený pro tento produkt.

Lesklý nebo potažený papír

Používejte pouze lesklý nebo
potažený papír schválený pro
laserové tiskárny.

Křídový papír používejte v rozsahu
teploty a vlhkosti určeném pro tento
produkt.

Nepoužívejte lesklý nebo potažený
papír určený pro inkoustové
tiskárny.

Křídový papír nepoužívejte
v prostředích s příliš vysokou nebo
naopak nízkou vlhkostí.

Všechny typy papíru

Papír uchovávejte v původním
balení.

Papír uchovávejte v bezprašném
prostředí.

Nepoužívejte zvlněný papír.

Nepoužívejte papír, který byl
skladován ve vlhkém prostředí.

CSWW

Principy používání papíru

75