HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tisk do schránky s 5 přihrádkami

background image

Tisk do schránky s 5 přihrádkami

Volitelná schránka s 5 přihrádkami poskytuje pět výstupních přihrádek, které lze nakonfigurovat na

ovládacím panelu na různé způsoby řazení tiskových úloh.

1.

Stiskněte tlačítko Domů .

2.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Nastavení schránky s více zásobníky

Pracovní režim

3.

Stisknutím šipky dolů zvýrazněte způsob řazení úloh ve schránce s 5 přihrádkami:

Schránka

Každá přihrádka je přiřazena uživateli nebo skupině uživatelů. Toto je výchozí nastavení.

Stohovač

Produkt použije všechny přihrádky ke stohování kopií úlohy. Výstup úloh se odesílá nejprve do
dolní přihrádky, poté do vyšší, atd. Když se všechny přihrádky naplní, produkt přestane tisknout.

CSWW

Výběr výstupní přihrádky

93

background image

Oddělovač úloh Každá tisková úloha bude odeslána do jiné přihrádky. Úlohy jsou odesílány do prázdných

přihrádek počínaje horní přihrádkou směrem ke spodní.

Řadič

Produkt seřadí kopie jedné tiskové úlohy do samostatných přihrádek.

4.

Stisknutím tlačítka

OK

vyberete možnost.

94

Kapitola 6 Papír a tisková média

CSWW