HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tisk s výstupem v zadní výstupní přihrádce

background image

Tisk s výstupem v zadní výstupní přihrádce

Produkt tiskne do zadní výstupní přihrádky, vždy když je otevřená. Papír, který po tisku vystupuje do

této přihrádky, je odkládán lícem nahoru a poslední stránka bude nahoře (obrácené pořadí).

Při tisku ze zásobníku 1 do zadní výstupní přihrádky papír prochází nejpřímější cestou. Otevřením

zadní výstupní přihrádky může zlepšit výsledky při tisku na tato média:

Obálky

Štítky

Papír malého vlastního formátu

Pohlednice

Papír s gramáží těžší než 120 g/m

2

Otevřením zadní výstupní přihrádky odpojíte jednotku pro oboustranný tisk (pokud je nainstalována) a

horní výstupní přihrádku. Neotevírejte ani nezavírejte zadní výstupní přihrádku v průběhu tisku, mohlo

by dojít k uvíznutí papíru.

CSWW

Výběr výstupní přihrádky

91

background image

1.

Chcete-li otevřít zadní výstupní přihrádku,

uchopte držadlo v horní části přihrádky

a zatáhněte za přihrádku směrem dolů.

2.

Vysuňte nástavec.