HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Plnění obálek

background image

Plnění obálek

Obálky vkládejte do zásobníku 1 nebo volitelného podavače obálek přední částí obálky nahoru a

kratší hranou s poštovními informacemi směřující do produktu.

88

Kapitola 6 Papír a tisková média

CSWW