HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vkládání hlavičkového, předtištěného nebo děrovaného papíru

background image

Vkládání hlavičkového, předtištěného nebo děrovaného papíru

Je-li nainstalována jednotka oboustranného tisku nebo sešívačka se stohovačem, změní produkt způsob

uspořádání obrázků na každé stránce. Pokud používáte papír vyžadující konkrétní orientaci, vložte jej

podle informací v následující tabulce.

Zásobník

Jednostranný tisk
bez sešívačky se
stohovačem

Oboustranný tisk bez
sešívačky se
stohovačem

Jednostranný tisk se
sešívačkou se
stohovačem

Oboustranný tisk se
sešívačkou se
stohovačem

Zásobník 1

Lícem nahoru

Horní hranou napřed

Lícem dolů

Spodní hranou napřed

Lícem nahoru

Spodní hranou napřed

Lícem dolů

Horní hranou napřed

Všechny ostatní zásobníky Lícem dolů

Horní hrana v přední
části zásobníku

Lícem nahoru

Spodní hrana v přední
části zásobníku

Lícem dolů

Spodní hrana v přední
části zásobníku

Lícem nahoru

Horní hrana v přední
části zásobníku

CSWW

Vložení papíru do zásobníků

87