HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Plnění volitelného zásobníku na 1 500 listů

background image

Plnění volitelného zásobníku na 1 500 listů

Volitelný zásobník na 1 500 listů může pracovat s formáty Letter, A4 a Legal. Pokud jsou správně

nastavena vodítka v zásobníku, produkt automaticky rozpozná, jaký formát je v zásobníku vložen.

UPOZORNĚNÍ:

Nedoplňujte zásobníky v průběhu tisku, mohlo by dojít k uvíznutí papíru.

UPOZORNĚNÍ:

Nepřerovnávejte papír. Můžete tím způsobit chyby při jejich zavádění.

1.

Stisknutím západky otevřete dvířka zásobníku

na 1 500 listů.

2.

Pokud je v zásobníku papír, vyjměte jej. Pokud

je v zásobníku papír, nelze nastavit vodítka.

3.

Uchopte vodítka v přední části zásobníku a

posuňte je do správné polohy pro požadovaný

formát papíru.

CSWW

Vložení papíru do zásobníků

85

background image

4.

Vložte papír do zásobníku. Vkládejte celé

balíky najednou. Nerozdělujte je na menší

části.

5.

Zkontrolujte, zda výška stohu médií

nepřesahuje značky pro maximální výšku na

vodítkách a zda je přední hrana stohu papíru

zarovnána se šipkami.

6.

Zavřete dvířka zásobníku.

86

Kapitola 6 Papír a tisková média

CSWW