HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Plnění zásobníku 1

background image

Plnění zásobníku 1

POZNÁMKA:

Při používání zásobníku 1 bude produkt pravděpodobně tisknout pomaleji.

UPOZORNĚNÍ:

Nedoplňujte zásobníky v průběhu tisku, mohlo by dojít k uvíznutí papíru.

Nepřerovnávejte papír. Můžete tím způsobit chyby při jejich zavádění.

1.

Otevřete zásobník 1.

2.

Vysuňte nástavec zásobníku.

82

Kapitola 6 Papír a tisková média

CSWW

background image

3.

Vložte papír do zásobníku. Zkontrolujte, zda

je papír umístěn pod zarážkami a pod

značkami maximálního množství.

2

4.

Upravte postranní vodítka tak, aby se zlehka

dotýkala papíru, ale aby jej neohýbala.

2