HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - InstaIace softwaru

background image

InstaIace softwaru

1.

Nainstalujte software z disku CD. Klikněte na ikonu produktu a postupujte podle pokynů na

obrazovce.

Pokud jste tiskárnu nepřidali při instalaci z disku CD, pokračujte následujícím krokem.

2.

V počítači otevřete nabídku Apple , klikněte na nabídku Předvolby systému a potom
klikněte na ikonu Tisk a fax.

3.

Klikněte na symbol plus (+) v levém dolním rohu sloupce Názvy tiskáren.

Ve výchozím nastavení využívá systém Mac OS X k vyhledání ovladače a přidání produktu do

místní nabídky tiskárny metodu Bonjour. Tato metoda je ve většině situací nejvhodnější. Pokud

systém Mac OS X nemůže najít ovladač tiskárny HP, zobrazí se chybová zpráva. Znovu

nainstalujte software.

Pokud produkt připojujete k rozsáhlé síti, je možné, že bude nutné k připojení místo metody

Bonjour použít tisk IP. Postupujte takto:

a. V okně Přidat tiskárnu klikněte na tlačítko Tiskárna IP.

b. V rozbalovacím seznamu Protokol vyberte možnost HP Jetdirect-Socket. Zadejte IP

adresu nebo název hostitele produktu. Z rozbalovacího seznamu Tisknout pomocí vyberte

model produktu, pokud ještě není vybrán.

4.

Vytištěním stránky z libovolného programu ověřte, zda je software správně nainstalován.

50

Kapitola 4 Použití produktu s počítačem Macintosh

CSWW