HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - AirPrint

background image

AirPrint

Přímý tisk pomocí funkce AirPrint od společnosti Apple je podporován systémem iOS 4.2 a novějším.

Prostřednictvím funkce AirPrint můžete tisknout ze zařízení iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS nebo novější)

a iPod touch (třetí generace nebo novější) přímo v produktu, a to v následujících aplikacích:

Mail

Photos

Safari

Vybrané aplikace od třetí strany

Chcete-li používat funkci AirPrint, produkt musí být připojen k síti. Bližší informace o používání funkce

AirPrint a o tom, které produkty společnosti HP jsou s funkcí AirPrint kompatibilní, naleznete na

stránkách

www.hp.com/go/airprint

.

POZNÁMKA:

K použití funkce AirPrint může být vyžadována aktualizace firmwaru produktu.

Přejděte na web

www.hp.com/go/lj600Series_firmware

.

56

Kapitola 4 Použití produktu s počítačem Macintosh

CSWW