HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP ePrint

background image

HP ePrint

Se službou HP ePrint můžete tisknout kdekoli a kdykoli – z mobilního telefonu, notebooku či jiného

mobilního zařízení. Služba HP ePrint funguje v jakémkoli zařízení schopném odesílat e-maily. Pokud

můžete odesílat e-maily, můžete také tisknout v produktu podporujícím funkci HP ePrint. Podrobnosti

naleznete na stránkách

www.hpeprintcenter.com

.

POZNÁMKA:

Aby mohl produkt službu HP ePrint používat, musí být připojen k síti a mít přístup

k Internetu.

Ve výchozím nastavení produktu je služba HP ePrint zakázána. Můžete ji povolit pomocí následujícího

postupu.

1.

Spusťte integrovaný webový server zadáním adresy IP produktu do adresního řádku webového

prohlížeče.

2.

Klikněte na kartu Webové služby.

3.

Vyberte možnost povolení webových služeb.

CSWW

Software pro počítače Macintosh

55