HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Použití funkce uložení úlohy v systému Windows

background image

Použití funkce uložení úlohy v systému Windows

K dispozici jsou následující režimy uložení tiskových úloh:

Korekturní tisk s podržením: Tato funkce poskytuje rychlý způsob tisku a kontroly jedné

kopie úlohy a následného tisku dalších kopií.

Osobní úloha: Pokud do zařízení pošlete úlohu, úloha se nevytiskne, dokud si nevyžádáte její

tisk na ovládacím panelu zařízení. Pokud přiřadíte osobní identifikační číslo (PIN) k úloze, musíte

zadat požadované číslo PIN na ovládacím panelu.

Rychlé kopírování: Pokud je v produktu nainstalován volitelný pevný disk, lze vytisknout

požadovaný počet kopií úlohy a pak uložit kopii úlohy na volitelný pevný disk. Ukládání úlohy

umožňuje pozdější tisk dalších kopií této úlohy.

Uložená úloha: Pokud je v produktu nainstalován volitelný pevný disk, lze úlohu, například

personální formulář, časový rozvrh nebo kalendář, v produktu uložit a umožnit dalším uživatelům

její tisk v libovolném čase. Uložené úlohy lze také chránit číslem PIN.

140

Kapitola 8 Tiskové úlohy

CSWW

background image

UPOZORNĚNÍ:

Pokud produkt vypnete, všechny uložené úlohy Rychlé kopírování, úlohy

Korekturní tisk s podržením a úlohy Osobní úloha budou odstraněny. Možnost Uložená

úloha v ovladači lze použít pro trvalé uložení úlohy a prevenci jejího odstranění v případě, kdy je

třeba získat prostor pro jiné úlohy.