HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Dočasné uložení osobní úlohy v produktu pro pozdější tisk

background image

Dočasné uložení osobní úlohy v produktu pro pozdější tisk

POZNÁMKA:

Produkt úlohu po vytištění odstraní.

1.

V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk.

2.

Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.

3.

Klikněte na kartu Ukládání úlohy.

4.

V oblasti Režim ukládání úlohy klikněte na možnost Osobní úloha.

5.

Volitelné: V oblasti Označit úlohu jako soukromou klikněte na možnost Kód PIN pro tisk

a zadejte čtyřmístné osobní identifikační číslo (PIN).

6.

Úlohu lze kdykoli vytisknout pomocí ovládacího panelu produktu.