HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series hjælp

background image

HPLASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG
M603 SERIES-PRINTER

Brugervejledning

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602
og M603 Series-printer

Brugervejledning

background image

Copyright og licens

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt

tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres

uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og

-serviceydelser er at finde i de udtrykkelige

garantierklæringer, der følger med

produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri

skal opfattes som en ekstra garanti. HP er

ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle

fejl eller mangler heri.

Varenummer: CE988-90906

Edition 4, 11/2011

Varemærker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er

varemærker tilhørende Adobe Systems

Incorporated.

Intel® Core™ er et varemærke tilhørende

Intel Corporation i USA og andre lande/

områder.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er varemærker registreret i

USA tilhørende Microsoft Corporation.

UNIX

®

er et registreret varemærke tilhørende

The Open Group.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er

registrerede varemærker i USA.

background image

Konventioner i vejledningen

TIP:

Tippene indeholder hjælp eller genveje.

BEMÆRK:

Noterne indeholder vigtige oplysninger om et begreb eller udførelsen af en opgave.

FORSIGTIG:

Forsigtig angiver procedurer, som du skal følge for at undgå datatab eller beskadigelse

af produktet.

ADVARSEL!

Advarsler gør dig opmærksom på bestemte procedurer, som du skal følge for at undgå

selv at komme til skade, katastrofalt datatab eller omfattende beskadigelse af produktet.

DAWW

iii

background image

iv

Konventioner i vejledningen

DAWW

background image

Indholdsfortegnelse

1 Grundlæggende oplysninger om produktet ....................................................................... 1

Produktsammenligning .............................................................................................................. 2

HP LaserJet Enterprise 600 M601-modeller .................................................................. 2
HP LaserJet Enterprise 600 M602-modeller .................................................................. 3
HP LaserJet Enterprise 600 M603-modeller .................................................................. 4

Miljømæssige funktioner ........................................................................................................... 5
Tilgængelighed ........................................................................................................................ 6
Produktoversigter ..................................................................................................................... 7

Set forfra .................................................................................................................. 7
Set bagfra ................................................................................................................ 8
Interfaceporte ........................................................................................................... 9
Placering af serienummer og modelnummer .................................................................. 9

2 Menuer på kontrolpanelet .............................................................................................. 11

Kontrolpanellayout ................................................................................................................. 12
Menuen Hent job fra USB ....................................................................................................... 14
Menuen Hent job fra enhedshukommelse .................................................................................. 15
Menuen Forbrugsvarer ............................................................................................................ 16
Menuen Bakker ...................................................................................................................... 17
Menuen Administration ........................................................................................................... 18

Menuen Rapporter .................................................................................................. 18
Menuen Generelle indstillinger ................................................................................. 18
Menuen Indstillinger for Hent fra USB ........................................................................ 21
Menuen Generelle indstillinger ................................................................................. 21
Menuen Standardindstillinger for udskrifter ................................................................. 23
Menuen Visningsindstillinger .................................................................................... 23
Menuen Administrer forbrugsvarer ............................................................................ 24
Menuen Administrer bakker ...................................................................................... 25
Menuen Indstillinger for hæfter/stabler ...................................................................... 27
Menuen Postkasse med flere udskriftsbakker, indstillinger ............................................. 27
Menuen Netværksindstillinger ................................................................................... 28

DAWW

v

background image

Menuen Fejlfinding .................................................................................................. 32

Menuen Vedligeholdelse af enheden ........................................................................................ 33

Menuen Backup/gendannelse .................................................................................. 33
Menuen Kalibrer/rensning ....................................................................................... 33
Menuen USB-firmwareopgradering ............................................................................ 34
Menuen Service ...................................................................................................... 34

3 Software til Windows ..................................................................................................... 35

Understøttede operativsystemer og printerdrivere til Windows ..................................................... 36
Valg af den korrekte printerdriver til Windows ........................................................................... 37

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 37

UPD-installationstilstande ........................................................................... 38

Ændring af indstillinger for udskriftsjob i Windows .................................................................... 39

Prioritering i forbindelse med udskriftsindstillinger ....................................................... 39
Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes .................... 39
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob ............................................ 40
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger .................................................... 40

Fjern printerdriveren fra Windows ............................................................................................ 41
Understøttede hjælpeprogrammer til Windows .......................................................................... 42

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 42
HP integreret webserver ........................................................................................... 42
HP ePrint ................................................................................................................ 42

Software til andre operativsystemer .......................................................................................... 44

4 Brug produktet med Mac ................................................................................................ 45

Software til Mac .................................................................................................................... 46

Understøttede operativsystemer og printerdrivere til Mac .............................................. 46
Installer software til Mac-operativsystemer .................................................................. 46

Installer software til Mac-computere, der er forbundet direkte til produktet ....... 46
Installer software til Mac-computere på et kablet netværk .............................. 47

Konfiguration af IP-adressen ....................................................... 47
Installer softwaren ..................................................................... 48

Fjern printerdriveren fra Mac-operativsystemerne ........................................................ 49
Prioritet for printerindstillinger for Mac ....................................................................... 50
Ændring af printerdriverindstillinger for Mac .............................................................. 50

Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes ..... 50
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob ............................. 50
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger ..................................... 50

Software til Mac-computere ...................................................................................... 51

HP Utility til Mac ...................................................................................... 51

Åbning af HP Printer Utility ......................................................... 51

vi

DAWW

background image

HP Utility-funktioner ................................................................... 51

Understøttede hjælpeprogrammer til Mac ................................................................... 52

HP integreret webserver ............................................................................ 52
HP ePrint ................................................................................................. 52
AirPrint ................................................................................................... 53

Grundlæggende udskrivningsopgaver med Mac ........................................................................ 54

Annullering af et udskriftsjob med Mac ...................................................................... 54
Skift papirformat og -type med Mac .......................................................................... 54
Ændre størrelsen på dokumenter eller udskrive på papir i specialformat med Mac .......... 54
Oprette og anvende udskrivningsforudindstillinger med Mac ........................................ 54
Udskrive en forside med Mac ................................................................................... 55
Bruge vandmærker med Mac ................................................................................... 55
Udskrivning af flere sider på ét ark papir med Mac ..................................................... 56
Udskrivning på begge sider af siden (dupleksudskrivning) med Mac ............................. 56
Lagre job med Mac ................................................................................................. 56

Løsning af problemer med Mac ............................................................................................... 58

5 Tilslutning af produktet til Windows ............................................................................... 59

Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med printerdeling ..................................................................... 60
Opret forbindelse med USB ..................................................................................................... 60

Cd-installation ......................................................................................................... 60

Tilslutning til et netværk med Windows ..................................................................................... 61

Understøttede netværksprotokoller ............................................................................. 61
Installer produktet på et kablet netværk med Windows ................................................ 63

Konfigurer IP-adressen .............................................................................. 63
Installation af softwaren ............................................................................ 64

Konfigurer netværksindstillinger med Windows ........................................................... 65

Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger .................................. 65
Indstil eller skift netværksadgangskoden ...................................................... 65
Manuel konfiguration af TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet ..................... 66
Manuel konfiguration af IPv6 TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet .............. 67
Linkhastighed og dupleksindstillinger .......................................................... 68

6 Papir og udskriftsmedie ................................................................................................. 69

Forstå papirbrug .................................................................................................................... 70

Retningslinjer for specialpapir ................................................................................... 70

Skift printerdriver, så den passer til papirtypen og -formatet i Windows ........................................ 72
Understøttede papirformater .................................................................................................... 73
Understøttede papirtyper ......................................................................................................... 75

Understøttede papirtyper til input .............................................................................. 75
Understøttede papirtyper til udskriftsbakker ................................................................ 76

DAWW

vii

background image

Kapacitet for bakke og rum ..................................................................................................... 77
Læg papir i papirbakkerne ...................................................................................................... 78

Læg papir i bakke 1 ................................................................................................ 78
Fylde bakke 2 eller en bakke til 500 ark (ekstraudstyr) ................................................ 79
Fyld en bakke til 1.500 ark (ekstraudstyr) ................................................................... 81
Papirretning ved ilægning af papir i bakker ............................................................... 83

Ilæg brevpapir, fortrykt eller forhullet papir .................................................. 83
Ilæg konvolutter ....................................................................................... 84

Konfiguration af bakker .......................................................................................................... 85

Konfiguration af en bakke, når du ilægger papir ........................................................ 85
Konfiguration af en bakke, så den passer til indstillingerne for udskriftsjobbet ................. 85
Konfigurer en bakke fra kontrolpanelet ...................................................................... 86

Vælg en udskriftsbakke ........................................................................................................... 87

Udskriv til den øverste udskriftsbakke (standard) .......................................................... 87
Udskriv til den bageste udskriftsbakke ........................................................................ 87
Udskriv til stabler (ekstraudstyr) eller hæfter/stabler (ekstraudstyr) .................................. 88
Udskrivning til postkassen med 5 rum ........................................................................ 89

7 Printerpatroner ............................................................................................................... 91

Oplysninger om printerpatron .................................................................................................. 92
Forbrugsvarevisninger ............................................................................................................ 93

Printerpatronvisninger .............................................................................................. 93

Administrer printerpatroner ..................................................................................................... 94

Skift indstillinger for printerpatroner ........................................................................... 94

Udskriv, når en printerpatron når slutningen af den anslåede levetid .............. 94
Aktivering eller deaktivering af indstillingerne Indstillinger for Meget lav fra
kontrolpanelet .......................................................................................... 94
Udskrivning med EconoMode .................................................................... 95

Lagre og genbruge forbrugsvarer .............................................................................. 95

Genbrug af forbrugsvarer ......................................................................... 95
Opbevaring af printerpatroner ................................................................... 96
HP-politik vedrørende printerpatroner fra andre producenter end HP .............. 96

HP's websted for antiforfalskning .............................................................................. 96

Udskiftningsanvisninger .......................................................................................................... 97

Udskiftning af printerpatronen ................................................................................... 97
Udskifte hæfteklammer ............................................................................................. 99
Udførelse af forebyggende vedligeholdelse .............................................................. 100

Nulstil tælleren for vedligeholdelsessæt ..................................................... 100

Løsning af problemer med printerpatroner ............................................................................... 101

Kontroller printerpatronerne .................................................................................... 101

Kontroller, om printerpatronen er beskadiget ............................................. 102

viii

DAWW

background image

Tilbagevendende fejl .............................................................................. 103
Udskriv statussiden for forbrugsvarer ......................................................... 103

Fortolkning af meddelelser på kontrolpanelet for forbrugsvarer ................................... 104

8 Udskrivning af opgaver ................................................................................................ 107

Annullere et udskriftsjob med Windows .................................................................................. 108
Grundlæggende udskrivningsopgaver med Windows ............................................................... 109

Åbn printerdriveren med Windows .......................................................................... 109
Få hjælp til udskriftsindstillinger med Windows ......................................................... 110
Skift antallet af udskrevne kopier med Windows ....................................................... 110
Gem specialindstillinger til genbrug med Windows ................................................... 111

Brug en udskrivningsgenvej med Windows ................................................ 111
Opret udskrivningsgenveje ...................................................................... 112

Gør udskriftskvaliteten bedre med Windows ............................................................. 115

Vælg sideformatet med Windows ............................................................ 115
Vælg et specialformat med Windows ....................................................... 115
Vælg papirtypen med Windows .............................................................. 115
Vælg papirbakken med Windows ............................................................ 115

Udskriv på begge sider (dupleks) med Windows ....................................................... 116

Udskriv manuelt på begge sider (dupleks) med Windows ............................ 116
Udskriv automatisk på begge sider med Windows ..................................... 117

Udskriv flere sider pr. ark med Windows ................................................................. 119
Vælg sideretning med Windows ............................................................................. 120

Brug HP ePrint ..................................................................................................................... 122
Flere udskrivningsopgaver med Windows ............................................................................... 123

Udskriv på fortrykt brevpapir eller formularer med Windows ...................................... 123
Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows ...................... 125
Udskriv første eller sidste side på andet papir med Windows ..................................... 128
Sådan bruges Windows til at tilpasse et dokument til sidestørrelse .............................. 130
Tilføje et vandmærke til et dokument med Windows .................................................. 131
Opret en brochure med Windows ........................................................................... 132
Vælg udskriftsindstillinger med Windows ................................................................. 133

Vælg en udskriftsbakke med Windows ..................................................... 133
Vælg hæfteindstillinger med Windows ...................................................... 135

Brug joblagringsfunktioner med Windows ................................................................ 136

Oprette et lagret job med Windows ......................................................... 137
Udskrivning af et lagret job ..................................................................... 138
Sletning af et lagret job ........................................................................... 138
Angiv joblagringsindstillinger med Windows ............................................. 139

Udskrive én kopi til korrektur, inden jeg udskriver resten af
kopierne ................................................................................ 139

DAWW

ix

background image

Gemme et personligt job midlertidigt på produktet og udskrive det
senere .................................................................................... 139
Gemme jobbet midlertidigt på produktet .................................... 139
Gemme et job permanent på produktet ...................................... 140
Gør et permanent lagret job privat, så alle, der vil udskrive det,
skal angive en PIN-kode ........................................................... 140
Modtage besked, når en person udskriver et lagret job ................ 140
Angive brugernavnet til et lagret job .......................................... 141
Angive et navn til det lagrede job ............................................. 141

Udskrivning af specielle job med Windows .............................................................. 142

Angiv dupleksjusteringen ......................................................................... 142

Direkte USB-udskrivning ........................................................................................................ 143

9 Administrer og vedligehold ........................................................................................... 145

Udskriv oplysningssider ......................................................................................................... 146
Bruge HP's integrerede webserver .......................................................................................... 147

Åbn af HP's integrerede webserver vha. en netværksforbindelse ................................. 147
Funktioner for HP's integrerede webserver ................................................................ 148

Fanen Oplysninger ................................................................................. 148
Fanen Generelt ...................................................................................... 148
Fanen Udskriv ........................................................................................ 149
Fanen Fejlfinding ................................................................................... 149
Fanen Sikkerhed .................................................................................... 150
Fanen HP Web Services .......................................................................... 150
Fanen Netværk ...................................................................................... 150
Listen Andre links ................................................................................... 150

Brug HP Web Jetadmin-softwaren .......................................................................................... 151
Produktsikkerhedsfunktioner ................................................................................................... 152

Sikkerhedserklæringer ........................................................................................... 152

IP-sikkerhed ........................................................................................... 152

Sikring af HP's integrerede webserver ..................................................................... 152
Krypteringssupport: Krypterede HP High Performance-harddiske (kun modellerne xh) ..... 152
Sikkert gemte job .................................................................................................. 153
Brug af produktets kontrolpanelmenu ....................................................................... 153
Lås processoren .................................................................................................... 153

Økonomiindstillinger ............................................................................................................ 154

Udskrivning med EconoMode ................................................................................. 154
Energisparetilstande .............................................................................................. 154

Deaktiver eller aktiver dvaletilstand ........................................................... 154
Indstilling af dvaletimeren ........................................................................ 155
Indstil dvaleplanen ................................................................................. 155

x

DAWW

background image

Installer hukommelse og interne USB-enheder .......................................................................... 156

Oversigt ............................................................................................................... 156
Installation af hukommelse ...................................................................................... 156

Installer produkthukommelse .................................................................... 156

Aktivere hukommelse ............................................................................................. 161
Kontrol af DIMM-installation ................................................................................... 162
Hukommelsesallokering .......................................................................................... 162
Installer interne USB-enheder .................................................................................. 163

Rengøring af produktet ......................................................................................................... 166

Rengøring af papirgangen ..................................................................................... 166

Produktopdateringer ............................................................................................................. 166

10 Problemløsning .......................................................................................................... 167

Selvhjælp ............................................................................................................................ 168
Tjekliste for problemløsning ................................................................................................... 169

Faktorer, der påvirker enhedens ydeevne ................................................................. 170

Gendan fabriksindstillinger ................................................................................................... 171
Beskrivelse af meddelelser på kontrolpanelet ........................................................................... 172

Meddelelsestyper på kontrolpanelet ........................................................................ 172
Meddelelser på kontrolpanelet ................................................................................ 172

Papiret fremføres forkert eller sidder fast ................................................................................. 173

Produktet tager ikke papir ...................................................................................... 173
Produktet tager flere ark papir ................................................................................ 173
Forebyg papirstop ................................................................................................. 173

Afhjælpning af papirstop ...................................................................................................... 175

Mulige placeringer af papirstop .............................................................................. 175
Afhjælp papirstop i udskriftsområderne .................................................................... 176

Afhjælp papirstop i den bageste udskriftsbakke ......................................... 176
Afhjælp papirstop i stableren (ekstraudstyr) eller hæfter/stableren
(ekstraudstyr) ......................................................................................... 177

Afhjælp papirstop i stableren (ekstraudstyr) eller hæfter/stableren
(ekstraudstyr) .......................................................................... 177
Afhjælp hæftestop i hæfter/stableren (ekstraudstyr) ..................... 178

Afhjælp papirstop fra postkassen med 5 rum (ekstraudstyr) ......................... 179

Afhjælp papirstop i fikseringsområdet ...................................................................... 181
Afhjælpning af papirstop fra dupleksenheden (ekstraudstyr) ....................................... 184
Afhjælp papirstop i bakkerne ................................................................................. 186

Afhjælp papirstop i bakke 1 .................................................................... 186
Afhjælp papirstop i bakke 2 eller i en bakke til 500 ark (ekstraudstyr) .......... 186
Afhjælp papirstop i bakken til 1.500 ark (ekstraudstyr) ............................... 187

Afhjælp papirstop i konvolutfremføreren (ekstraudstyr) ............................................... 189

DAWW

xi

background image

Afhjælp papirstop i området omkring topdækslet og printerpatronen ........................... 190
Skifte papirstopudbedring ...................................................................................... 193

Forbedring af udskriftskvaliteten ............................................................................................. 194

Sådan vælges en papirtype .................................................................................... 194
Brug papir, der opfylder HP's specifikationer ............................................................ 194
Udskriv en renseside .............................................................................................. 195
Kontrollere printerpatronen ..................................................................................... 195
Brug den printerdriver, der passer bedst til dine behov .............................................. 197

Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt ........................................................... 198

Produktet udskriver ikke .......................................................................................... 198
Produktet udskriver langsomt ................................................................................... 199

Løs problemer med direkte USB-udskrivning ............................................................................. 200

Menuen Hent fra USB åbner ikke, når du indsætter USB-tilbehøret ............................... 200
Filen udskrives ikke fra USB-lagringstilbehøret ........................................................... 200
Filen, du vil udskrive, er ikke anført i Hent fra USB-menuen ......................................... 201

Løs tilslutningsproblemer ....................................................................................................... 202

Løsning af problemer med direkte tilslutning ............................................................. 202
Løsning af netværksproblemer ................................................................................. 202

Dårlig fysisk forbindelse .......................................................................... 202
Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet ............................. 202
Computeren kan ikke kommunikere med produktet ..................................... 203
Produktet bruger forkerte indstillinger for link og dupleks for netværket .......... 203
Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer ............... 203
Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert .................. 203
Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte ............. 203

Afhjælp produktsoftwareproblemer med Windows ................................................................... 204

En printerdriver til produktet er ikke synlig i mappen Printer ........................................ 204
Der vises en fejlmeddelelse under softwareinstallationen ............................................ 204
Produktet er i Klar-tilstand, men der udskrives ikke ..................................................... 204

Afhjælp produktsoftwareproblemer med Mac .......................................................................... 206

Printerdriveren vises ikke i listen Udskriv & fax .......................................................... 206
Produktnavnet vises ikke i produktlisten i listen Udskriv & fax ...................................... 206
Printerdriveren konfigurerer ikke automatisk det valgte produkt i listen Udskriv & fax ..... 206
Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede ........................................... 206
Hvis du tilslutter med et USB-kabel, vises produktet ikke i listen Udskriv & fax, efter at
driveren er valgt .................................................................................................... 207
Du bruger en generisk printerdriver, når du bruger en USB-forbindelse ........................ 207

Tillæg A Forbrugsvarer og ekstraudstyr til produktet ....................................................... 209

Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer ............................................................. 210
Varenumre .......................................................................................................................... 211

xii

DAWW

background image

Ekstraudstyr til papirhåndtering ............................................................................... 211
Customer Self Repair-varer ..................................................................................... 211
Kabler og interfaces .............................................................................................. 212

Tillæg B Service og support .............................................................................................. 213

Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti ................................................................... 214
HP's Premium Protection-garanti: Begrænset garantierklæring for LaserJet-printerpatron ................. 216
Data gemt i printerpatronen .................................................................................................. 217
Slutbrugerlicensaftale ............................................................................................................ 218
Selvreparation udført af kunden, garantiservice ....................................................................... 221
Kundesupport ...................................................................................................................... 222
Indpakning af produktet ........................................................................................................ 223

Tillæg C Produktspecifikationer ........................................................................................ 225

Fysiske specifikationer .......................................................................................................... 226
Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissioner ................................................. 226
Driftsmiljø ............................................................................................................................ 226

Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger ........................................................................ 227

FCC-regulativer .................................................................................................................... 228
Miljøbeskyttelsesprogram ...................................................................................................... 229

Beskyttelse af miljøet .............................................................................................. 229
Ozonproduktion ................................................................................................... 229
Strømforbrug ........................................................................................................ 229
Tonerforbrug ........................................................................................................ 229
Papirforbrug ......................................................................................................... 229
Plastik .................................................................................................................. 229
HP LaserJet-forbrugsvarer til udskrivning ................................................................... 230
Oplysninger om returnering og genbrug .................................................................. 230

USA og Puerto Rico ................................................................................ 230

Flere returneringer (mere end en patron) .................................... 230
Enkelt returnering .................................................................... 230
Forsendelse ............................................................................ 230

Returnering uden for USA ........................................................................ 231

Papir ................................................................................................................... 231
Begrænsninger i materialet ..................................................................................... 231
Bortskaffelse af produktaffald i private husholdninger i EU .......................................... 232
Kemiske stoffer ...................................................................................................... 232
Dataark vedrørende materialesikkerhed (MSDS) ....................................................... 232
Kilder med yderligere oplysninger ........................................................................... 232

DAWW

xiii

background image

Overensstemmelseserklæring ................................................................................................. 234
Sikkerhedserklæringer .......................................................................................................... 236

Lasersikkerhed ...................................................................................................... 236
Canadiske DOC-regulativer .................................................................................... 236
VCCI-erklæring (Japan) .......................................................................................... 236
Vejledning til strømkabel ........................................................................................ 236
Erklæring vedrørende strømkabel (Japan) ................................................................. 236
EMC-erklæring (Kina) ............................................................................................ 237
EMC-erklæring (Korea) .......................................................................................... 237
EMI-erklæring (Taiwan) .......................................................................................... 237
Produktstabilitet ..................................................................................................... 237
Erklæring om lasersikkerhed gældende for Finland .................................................... 237
GS-erklæring (Tyskland) ......................................................................................... 238
Tabel for stoffer (Kina) ........................................................................................... 239
Erklæring om Begrænsning af farlige stoffer (Tyrkiet) ................................................. 239

Indeks .............................................................................................................................. 241

xiv

DAWW