HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menuen Generelle indstillinger

background image

Menuen Generelle indstillinger

Sådan åbner du menuen: På produktets kontrolpanel skal du trykke på knappen Hjem , vælge
menuen Administration og derefter vælge menuen Generelle indstillinger.

I nedenstående tabel angiver en asterisk (*) standardindstillingen.

Tabel 2-6

Udskrivningsindstillinger, menu

Første niveau

Andet niveau

Værdier

Manuel indføring

Aktiveret

Deaktiveret*

Fonten Courier

Normal*

Mørk

Bred A4

Aktiveret

Deaktiveret*

Udskriv PS-fejl

Aktiveret

Deaktiveret*

Udskriv PDF-fejl

Aktiveret

Deaktiveret*

DAWW

Menuen Administration

21

background image

Tabel 2-6

Udskrivningsindstillinger, menu (fortsat)

Første niveau

Andet niveau

Værdier

Printersprog

Auto*

PCL

.PS

PDF

PCL

Formularlængde

Område: 5 – 128

Standard = 60

Retning

Stående*

Liggende

Fontkilde

Intern*

USB

Fontnummer

Område: 0 – 110

Standard = 0

Fontafstand

Område: 0,44 – 99,99

Standard = 10,00

Fontafstandsstørrelse

Område: 4,00 – 999,75

Standard = 12,00

Symbolsæt

Vælg fra en liste over symbolsæt.

Tilføj CR til LF

Nej*

Ja

Udskriv ikke blanke sider

Nej*

Ja

Mediekildetilknytning

Standard*

Klassisk

22

Kapitel 2 Menuer på kontrolpanelet

DAWW