HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menuen Netværksindstillinger

background image

Menuen Netværksindstillinger

Sådan åbner du menuen: På produktets kontrolpanel skal du trykke på knappen Hjem , vælge
menuen Administration og derefter vælge menuen Netværksindstillinger.

I nedenstående tabel angiver en asterisk (*) standardindstillingen.

Tabel 2-12

Menuen Netværksindstillinger

Første niveau

Værdier

I/O-timeout

Område: 5 til 300 sek.

Standard = 15

Jetdirect-menu

Få flere oplysninger i følgende tabel.

Tabel 2-13

Jetdirect-menu

Første niveau

Andet niveau

Tredje niveau

Fjerde niveau

Værdier

Oplysninger

Udskriv sik. side

Ja

Nej*

TCP/IP

Aktiver

Til*

Fra

Værtsnavn

IPV4-indstillinger

Konfigurations-
metode

Bootp

DHCP*

Automatisk IP

Manuelt

Manuelle indstillinger

BEMÆRK:

Denne

menu er kun tilgængelig,
hvis du vælger
indstillingen Manuelt i
menuen
Konfigurations-
metode
.

IP-adresse

Indtast adressen.

Undernetmaske

Indtast adressen.

Standardgateway

Indtast adressen.

Standard-IP

Automatisk IP*

Ældre

DHCP-frigivelse

Nej*

Ja

28

Kapitel 2 Menuer på kontrolpanelet

DAWW

background image

Tabel 2-13

Jetdirect-menu (fortsat)

Første niveau

Andet niveau

Tredje niveau

Fjerde niveau

Værdier

DHCP-fornyelse

Nej*

Ja

Primær DNS

Sekundær DNS

IPV6-indstillinger

Aktiver

Fra

Til*

"From"

Manuelle indstillinger Aktiver

"From"

DHCPV6-politik

Router er angivet

Router er ikke
tilgængelig
*

Altid

Primær DNS

Sekundær DNS

Proxy-server

Proxy-port

Timeout for
inaktivitet

Sikkerhed

Sikker webserver

HTTPS påkrævet*

HTTPS valgfrit

IPSEC

Behold

Deaktiver*

802.1X

Nulstil

Behold*

Nulstil sikkerhed

Ja

Nej*

Diagnosticering

Integrerede test

LAN HW-test

Ja

Nej*

HTTP-test

Ja

Nej*

SNMP-test

Ja

Nej*

DAWW

Menuen Administration

29

background image

Tabel 2-13

Jetdirect-menu (fortsat)

Første niveau

Andet niveau

Tredje niveau

Fjerde niveau

Værdier

Test af papirgang

Ja

Nej*

Vælg alle test

Ja

Nej*

Kørselstidspunkt [T]

Område: 1 til 60 timer

Standard = 1 time

Udfør

Nej*

Ja

Ping-test

Dest.-type

IPV4

IPV6

Dest.-IPv4

Dest.-IPv6

Pakkestørrelse

Timeout

Antal

Udskriv resultater

Ja

Nej

Udfør

Ja

Nej

Ping-resultater

Pakker sendt

Pakker modtaget

Procentvist tab

RTT-min.

RTT-maks.

RTT-gennemsnit

Ping i gang

Ja

Nej

30

Kapitel 2 Menuer på kontrolpanelet

DAWW

background image

Tabel 2-13

Jetdirect-menu (fortsat)

Første niveau

Andet niveau

Tredje niveau

Fjerde niveau

Værdier

Opdater

Ja

Nej

Forb.hastighed

Auto*

10T Halv

10T Fuld

100TX Halv

100TX Fuld

1000T Fuld

DAWW

Menuen Administration

31