HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP’s Premium Protection-garanti: Begrænset garantierklæring for LaserJet-printerpatron

background image

HP's Premium Protection-garanti: Begrænset
garantierklæring for LaserJet-printerpatron

Dette HP-produkt garanteres at være fri for fejl i materialer og udførelse.

Denne garanti gælder ikke for produkter, der (a) er blevet påfyldt, renoveret, genfremstillet eller

misbrugt på nogen måde, (b) har problemer på grund af misbrug, forkert opbevaring eller betjening på

steder uden de angivne miljømæssige specifikationer for printerproduktet eller (c) viser tegn på slid efter

almindelig brug.

Hvis du vil benytte garantitjenesten, skal du returnere produktet til købsstedet (med en skriftlig

beskrivelse af problemet og udskriftsprøver) eller kontakte HP Kundesupport. Efter eget valg udskifter HP

de produkter, der viser sig at være defekte, eller refunderer købsprisen.

I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, ER OVENNÆVNTE GARANTI EKSKLUSIV

OG INGEN ANDEN GARANTI ELLER BETINGELSE, HVAD ENTEN DEN ER SKRIFTLIG ELLER

MUNDTLIG, GÆLDER UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, OG HP FRALÆGGER SIG SPECIFIKT

ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER BETINGELSE FOR SALGSBARHED, TILFREDSSTILLENDE

KVALITET OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL.

I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, ER HP ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER

INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SÆRLIGE ELLER HÆNDELIGE SKADER,

FØLGESKADER (HERUNDER TABT FORTJENESTE ELLER MISTEDE DATA) ELLER ANDRE SKADER, HVAD

ENTEN DER ER TALE OM KONTRAKTBRUD, ERSTATNINGSFORPLIGTENDE RETSBRUD ELLER ANDRE

FORHOLD.

GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING, UNDTAGEN I DET OMFANG LOVGIVNINGEN

TILLADER DET, UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERER IKKE OG ER I TILLÆG TIL DE

OBLIGATORISKE LOVBEFALEDE RETTIGHEDER, SOM GÆLDER FOR SALGET AF DETTE PRODUKT TIL

DIG.

216

Tillæg B Service og support

DAWW