Βοήθεια HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series

background image

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ HP LASERJET ENTERPRISE 600

M601, M602 ΚΑΙ M603 SERIES

Οδηγός Χρήσης

background image
background image

Εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise 600
M601, M602 και M603 Series

Οδηγός Χρήσης

background image

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια

χρήσης

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η

προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς

προηγούμενη γραπτή άδεια, με εξαίρεση τα

όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί

πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται

στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που

συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και τις

υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν

πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί πρόσθετη

εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή

συντακτικά σφάλματα ή παραλήψεις του

παρόντος.

Αριθμός εξαρτήματος: CE988-90925

Edition 4, 11/2011

Πιστοποιήσεις εμπορικών σημάτων

Οι ονομασίες Adobe

®

, Acrobat

®

και

PostScript

®

είναι εμπορικά σήματα της Adobe

Systems Incorporated.

Η ονομασία Intel® Core™ είναι

κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Intel

Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες

χώρες/περιοχές.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®,

Windows® XP και Windows Vista® είναι

σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της

Microsoft Corporation.

Το UNIX

®

είναι σήμα κατατεθέν της The

Open Group.

Η ονομασία ENERGY STAR και το σήμα

ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις

Η.Π.Α.

background image

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι συμβουλές παρέχουν χρήσιμες συμβουλές ή συντομεύσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι σημειώσεις παρέχουν σημαντικές πληροφορίες που επεξηγούν μια έννοια ή βοηθούν

στην ολοκλήρωση μιας εργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι προσοχές υποδεικνύουν διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να αποφύγετε

την απώλεια δεδομένων ή την πρόκληση ζημιάς στο προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Οι προειδοποιήσεις σάς ειδοποιούν για συγκεκριμένες διαδικασίες που θα πρέπει να

ακολουθήσετε για να αποφύγετε τον τραυματισμό, την καταστροφική απώλεια δεδομένων ή την εκτεταμένη

ζημιά στο προϊόν.

ELWW

iii

background image

iv

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό

ELWW

background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Βασικές πληροφορίες για τη συσκευή ................................................................................ 1

Σύγκριση προϊόντων ................................................................................................................. 2

Μοντέλα HP LaserJet Enterprise 600 M601 .................................................................. 2
Μοντέλα HP LaserJet Enterprise 600 M602 .................................................................. 3
Μοντέλα HP LaserJet Enterprise 600 M603 .................................................................. 4

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ................................................................................................. 5
Λειτουργίες για άτομα με ειδικές ανάγκες ..................................................................................... 6
Προβολές προϊόντος ................................................................................................................ 7

Πρόσοψη ................................................................................................................. 7
Πίσω όψη ................................................................................................................. 8
Θύρες διασύνδεσης ................................................................................................... 9
Θέση αριθμού σειράς και αριθμού μοντέλου ................................................................. 9

2 Μενού του πίνακα ελέγχου .............................................................................................. 11

Διάταξη του πίνακα ελέγχου ..................................................................................................... 12
Μενού Ανάκτηση εργασίας από USB ......................................................................................... 14
Μενού Ανάκτηση εργασίας από μνήμη συσκευής ......................................................................... 15
Μενού Αναλώσιμα .................................................................................................................. 16
Μενού Δίσκοι ........................................................................................................................ 18
Μενού "Διαχείριση" ................................................................................................................ 19

Μενού Αναφορές .................................................................................................... 19
Μενού Γενικές ρυθμίσεις ........................................................................................... 19
Μενού Ανάκτηση από ρυθμίσεις USB ......................................................................... 22
Μενού Γενικές ρυθμίσεις εκτύπωσης ............................................................................ 22
Μενού Προεπιλογές εκτύπωσης .................................................................................. 24
Μενού Ρυθμίσεις εμφάνισης ...................................................................................... 24
Μενού Διαχείριση αναλωσίμων .................................................................................. 25
Μενού Διαχείριση δίσκων ......................................................................................... 26
Μενού Ρυθμίσεις εξαρτήματος συρραφής/στοίβαξης .................................................... 28
Μενού Ρυθμίσεις γραμματοκιβωτίου πολλών θηκών ...................................................... 28
Μενού Ρυθμίσεις δικτύου .......................................................................................... 29

ELWW

v

background image

Μενού Αντιμετώπιση προβλημάτων ............................................................................. 33

Μενού "Συντήρηση συσκευής" .................................................................................................. 34

Μενού Αντίγραφο ασφαλείας/Επαναφορά .................................................................. 34
Μενού Βαθμονόμηση/Καθαρισμός ............................................................................ 34
Μενού Αναβάθμιση υλικολογισμικού USB .................................................................. 35
Μενού Υπηρεσία ...................................................................................................... 35

3 Λογισμικό για Windows ................................................................................................. 37

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή για Windows ............ 38
Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για τα Windows ......................................... 39

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 40

Τρόποι λειτουργίας εγκατάστασης του UPD ................................................... 40

Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης στα Windows ................................................................ 41

Προτεραιότητα ρυθμίσεων εκτύπωσης ......................................................................... 41
Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το
πρόγραμμα λογισμικού ............................................................................................ 41
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης ......................... 42
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος .................................................... 42

Κατάργηση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από τα Windows ............................................. 43
Υποστηριζόμενα βοηθητικά προγράμματα για τα Windows .......................................................... 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
Ενσωματωμένος διακομιστής Web της HP ................................................................... 44
HP ePrint ................................................................................................................ 44

Λογισμικό για άλλα λειτουργικά συστήματα ................................................................................ 46

4 Χρήση του προϊόντος με Mac .......................................................................................... 47

Λογισμικό για Mac ................................................................................................................. 48

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή για Mac ..... 48
Εγκατάσταση λογισμικού για λειτουργικά συστήματα Mac .............................................. 48

Εγκατάσταση λογισμικού για υπολογιστές Mac που συνδέονται απευθείας με
τη συσκευή .............................................................................................. 48
Εγκατάσταση λογισμικού για υπολογιστές Mac σε ενσύρματο δίκτυο ................ 49

Διαμόρφωση της διεύθυνσης IP ................................................... 49
Εγκατάσταση του λογισμικού ....................................................... 50

Κατάργηση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από λειτουργικά συστήματα Mac ......... 51
Προτεραιότητα ρυθμίσεων εκτύπωσης σε Mac .............................................................. 52
Αλλαγή ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή σε Mac ...................................... 52

Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί
το πρόγραμμα λογισμικού .......................................................................... 52
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης .......... 52
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος ..................................... 53

vi

ELWW

background image

Λογισμικό για υπολογιστές Mac ................................................................................ 54

Βοηθητικό πρόγραμμα HP για Mac ............................................................. 54

Ανοίξτε την εφαρμογή HP Printer Utility ......................................... 54
Λειτουργίες του Βοηθητικού προγράμματος HP .............................. 54

Υποστηριζόμενα βοηθητικά προγράμματα για Mac ....................................................... 55

Ενσωματωμένος διακομιστής Web της HP .................................................... 55
HP ePrint ................................................................................................. 56
AirPrint ................................................................................................... 56

Βασικές εργασίες εκτύπωσης σε Mac ......................................................................................... 57

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης σε Mac ....................................................................... 57
Αλλαγή του μεγέθους και του τύπου χαρτιού (για Mac) ................................................. 57
Αλλαγή μεγέθους εγγράφων ή εκτύπωση σε μη τυποποιημένο μέγεθος χαρτιού με Mac ...... 58
Δημιουργία και χρήση προρρυθμίσεων εκτύπωσης σε Mac ............................................ 58
Εκτύπωση εξώφυλλου σε Mac .................................................................................... 58
Χρήση υδατογραφημάτων με Mac .............................................................................. 59
Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο χαρτιού με Mac .............................................. 59
Εκτύπωση και στις δύο όψεις της σελίδας (εκτύπωση διπλής όψης) σε Mac ...................... 60
Αποθήκευση εργασιών σε Mac .................................................................................. 60

Επίλυση προβλημάτων σε Mac ................................................................................................. 62

5 Σύνδεση της συσκευής στα Windows .............................................................................. 63

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή ....................................................... 64
Σύνδεση με USB ..................................................................................................................... 64

Εγκατάσταση από CD ............................................................................................... 64

Σύνδεση σε δίκτυο στα Windows .............................................................................................. 66

Supported network protocols (Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου) .............................. 66
Εγκατάσταση της συσκευής σε ενσύρματο δίκτυο στα Windows ...................................... 68

Διαμόρφωση της διεύθυνσης IP .................................................................. 68
Εγκατάσταση του λογισμικού ...................................................................... 69

Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου στα Windows ........................................................... 70

Προβολή ή αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου ....................................................... 70
Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης δικτύου ..................................... 70
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv4 από τον πίνακα
ελέγχου ................................................................................................... 71
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv6 από τον πίνακα
ελέγχου ................................................................................................... 72
Ρυθμίσεις ταχύτητας σύνδεσης και αμφίδρομης λειτουργίας ............................ 73

6 Χαρτί και μέσα εκτύπωσης .............................................................................................. 75

Πώς χρησιμοποιείται το χαρτί ................................................................................................... 76

Ειδικές οδηγίες για το χαρτί ...................................................................................... 76

ELWW

vii

background image

Αλλαγή του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ώστε να ταιριάζει με τον τύπο και το μέγεθος του
χαρτιού στα Windows ............................................................................................................. 78
Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού ............................................................................................... 79
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού ................................................................................................. 81

Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού για τις επιλογές εισόδου ................................................ 81
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού για τις επιλογές εξόδου ................................................. 82

Χωρητικότητα δίσκων και θηκών ............................................................................................... 83
Τοποθέτηση χαρτιού στους δίσκους ........................................................................................... 84

Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στο Δίσκο 1 .................................................................. 84
Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στο Δίσκο 2 ή σε έναν προαιρετικό δίσκο 500 φύλλων ....... 85
Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης σε έναν προαιρετικό δίσκο 1.500 φύλλων ......................... 87
Προσανατολισμός χαρτιού για τοποθέτηση στους δίσκους ............................................. 89

Τοποθέτηση επιστολόχαρτου, προτυπωμένου ή προτρυπημένου χαρτιού ............. 89
Τοποθέτηση φακέλων ................................................................................ 90

Ρύθμιση δίσκων ..................................................................................................................... 91

Ρύθμιση δίσκου κατά την τοποθέτηση χαρτιού .............................................................. 91
Ρύθμιση δίσκου σύμφωνα με τις ρυθμίσεις μιας εκτύπωσης ............................................ 91
Διαμόρφωση δίσκου από τον πίνακα ελέγχου .............................................................. 92

Επιλογή θήκης εξόδου ............................................................................................................ 93

Εκτύπωση στην επάνω (τυπική) θήκη εξόδου ................................................................. 93
Εκτύπωση στην πίσω θήκη εξόδου .............................................................................. 93
Εκτύπωση στο προαιρετικό εξάρτημα στοίβαξης ή συρραφής/στοίβαξης ......................... 94
Εκτύπωση στο εξάρτημα γραμματοκιβωτίου 5 θηκών ..................................................... 95

7 Δοχεία εκτύπωσης ........................................................................................................... 97

Πληροφορίες δοχείων εκτύπωσης .............................................................................................. 98
Παρουσίαση αναλωσίμων ........................................................................................................ 99

Παρουσίαση του δοχείου εκτύπωσης .......................................................................... 99

Διαχείριση κασετών εκτύπωσης ............................................................................................... 100

Αλλαγή των ρυθμίσεων για τα δοχεία εκτύπωσης ........................................................ 100

Εκτύπωση όταν το δοχείο εκτύπωσης έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής
του ....................................................................................................... 100
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των επιλογών Πολύ χαμηλές ρυθμίσεις από
τον πίνακα ελέγχου .................................................................................. 100
Εκτύπωση με τη λειτουργία EconoMode ..................................................... 101

Αποθήκευση και ανακύκλωση αναλωσίμων ............................................................... 101

Ανακύκλωση αναλωσίμων ........................................................................ 101
Αποθήκευση της κασέτας ......................................................................... 102
Πολιτική της HP για κασέτες γραφίτη εκτός HP ........................................... 102

Τοποθεσία Web της HP για τις απομιμήσεις .............................................................. 102

Οδηγίες αντικατάστασης ........................................................................................................ 103

viii

ELWW

background image

Αντικατάσταση του δοχείου εκτύπωσης ...................................................................... 103
Αντικατάσταση κλιπ συρραφής ................................................................................ 105
Εκτέλεση προληπτικής συντήρησης ........................................................................... 106

Μηδενισμός του μετρητή κιτ συντήρησης .................................................... 106

Επίλυση προβλημάτων με τα δοχεία εκτύπωσης ......................................................................... 107

Έλεγχος των δοχείων εκτύπωσης .............................................................................. 107

Εξέταση της κασέτας εκτύπωσης για βλάβη ................................................. 108
Επαναλαμβανόμενα ελαττώματα ................................................................ 109
Εκτύπωση της σελίδας κατάστασης αναλωσίμων .......................................... 109

Ερμηνεία των μηνυμάτων πίνακα ελέγχου για αναλώσιμα ............................................. 110

8 Εργασίες εκτύπωσης ...................................................................................................... 113

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης στα Windows ........................................................................... 114
Βασικές εργασίες εκτύπωσης με τα Windows ............................................................................ 115

Άνοιγμα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows ................................... 115
Λήψη βοήθειας για οποιαδήποτε επιλογή εκτύπωσης στα Windows .............................. 116
Αλλαγή του αριθμού των αντιγράφων εκτύπωσης στα Windows ................................... 116
Αποθήκευση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων εκτύπωσης για επαναχρησιμοποίηση στα
Windows ............................................................................................................. 117

Χρήση μιας συντόμευσης εκτύπωσης στα Windows ..................................... 117
Δημιουργία συντομεύσεων εκτύπωσης ........................................................ 118

Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης στα Windows ....................................................... 121

Επιλογή του μεγέθους σελίδας στα Windows .............................................. 121
Επιλογή ενός μη τυποποιημένου μεγέθους σελίδας στα Windows .................. 121
Επιλογή του τύπου χαρτιού στα Windows .................................................. 121
Επιλογή του δίσκου χαρτιού στα Windows ................................................. 121

Εκτύπωση και στις δύο όψεις (duplex) στα Windows .................................................. 122

Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις στα Windows ............................. 122
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις στα Windows .................................. 123

Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο στα Windows ............................................ 125
Επιλογή προσανατολισμού σελίδας στα Windows ...................................................... 126

Χρήση της λειτουργίας HP ePrint ............................................................................................. 128
Επιπλέον εργασίες εκτύπωσης με τα Windows ........................................................................... 129

Εκτύπωση σε προτυπωμένο επιστολόχαρτο ή φόρμες στα Windows ............................... 129
Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες στα Windows ...................................... 131
Εκτύπωση της πρώτης ή της τελευταίας σελίδας με διαφορετικό χαρτί στα Windows ........ 134
Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας στα Windows ................................... 136
Προσθήκη υδατογραφήματος σε έγγραφο στα Windows ............................................ 137
Δημιουργία ενός φυλλαδίου στα Windows ............................................................... 138
Ενεργοποίηση των επιλογών εξόδου στα Windows ..................................................... 139

Επιλογή θήκης εξόδου στα Windows ........................................................ 139

ELWW

ix

background image

Ενεργοποίηση των επιλογών συρραφής στα Windows .................................. 141

Χρήση των δυνατοτήτων αποθήκευσης εργασιών με τα Windows .................................. 142

Δημιουργία αποθηκευμένης εργασίας με τα Windows ................................. 143
Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας .................................................... 144
Διαγραφή μιας αποθηκευμένης εργασίας ................................................... 144
Ορισμός επιλογών αποθήκευσης εργασιών με τα Windows .......................... 145

Εκτύπωση ενός αντιγράφου για διόρθωση, πριν από την εκτύπωση
όλων των αντιγράφων ............................................................... 145
Προσωρινή αποθήκευση μιας προσωπικής εργασίας στο προϊόν
και εκτύπωσή της αργότερα ....................................................... 145
Προσωρινή αποθήκευση μιας εργασίας στο προϊόν ...................... 145
Μόνιμη αποθήκευση μιας εργασίας στο προϊόν ........................... 146
Μετατροπή μιας μόνιμα αποθηκευμένης εργασίας σε προσωπική,
έτσι ώστε οποιοσδήποτε προσπαθήσει να την εκτυπώσει να πρέπει
να παρέχει ένα PIN ................................................................... 146
Λήψη ειδοποίησης όταν κάποιος εκτυπώνει μια αποθηκευμένη
εργασία .................................................................................. 147
Ορισμός του ονόματος χρήστη για μια αποθηκευμένη εργασία ....... 147
Καθορισμός ενός ονόματος για την αποθηκευμένη εργασία ........... 147

Εκτύπωση ειδικών εργασιών με τα Windows .............................................................. 148

Ρύθμιση της ευθυγράμμισης στην εκτύπωση διπλής όψης ............................. 148

Εκτύπωση επιτόπου μέσω USB ................................................................................................. 149

9 Διαχείριση και συντήρηση ............................................................................................. 151

Εκτύπωση σελίδων πληροφοριών ............................................................................................ 152
Χρήση του ενσωματωμένου διακομιστή Web της ΗΡ .................................................................. 153

Άνοιγμα του ενσωματωμένου διακομιστή Web της HP με χρήση μιας σύνδεσης δικτύου .. 153
Δυνατότητες του ενσωματωμένου διακομιστή web της HP ............................................. 155

Καρτέλα Πληροφορίες ............................................................................. 155
Καρτέλα Γενικά ....................................................................................... 155
Καρτέλα Εκτύπωση .................................................................................. 156
Καρτέλα Αντιμετώπιση προβλημάτων ......................................................... 157
Καρτέλα Ασφάλεια .................................................................................. 157
Καρτέλα Υπηρεσίες Web της HP ............................................................... 158
Καρτέλα Δίκτυο ...................................................................................... 158
Λίστα Άλλες συνδέσεις ........................................................................... 158

Χρήση του λογισμικού HP Web Jetadmin ................................................................................ 159
Δυνατότητες ασφαλείας του προϊόντος ..................................................................................... 160

Δηλώσεις ασφαλείας .............................................................................................. 160

Ασφάλεια IP ........................................................................................... 160

Χρήση του ενσωματωμένου διακομιστή Web της ΗΡ ................................................... 160

x

ELWW

background image

Υποστήριξη κρυπτογράφησης: Κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος υψηλής
απόδοσης HP (μόνο στα μοντέλα xh) ........................................................................ 161
Ασφάλεια αποθηκευμένων εργασιών ......................................................................... 161
Κλείδωμα των μενού πίνακα ελέγχου ......................................................................... 161
Κλείδωμα του μορφοποιητή ..................................................................................... 161

Ρυθμίσεις οικονομίας ............................................................................................................ 163

Εκτύπωση με τη λειτουργία EconoMode .................................................................... 163
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας ........................................................................ 163

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής .......................... 163
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αναστολής ........................................................... 164
Ρύθμιση προγράμματος αναστολής ........................................................... 164

Εγκατάσταση μνήμης και εσωτερικών συσκευών USB .................................................................. 165

Επισκόπηση .......................................................................................................... 165
Εγκατάσταση μνήμης .............................................................................................. 165

Εγκατάσταση μνήμης στο προϊόν ............................................................... 165

Eνεργοποίηση της μνήμης ....................................................................................... 170
Έλεγχος εγκατάστασης της DIMM ............................................................................ 171
Χρήση μνήμης ....................................................................................................... 172
Εγκατάσταση εσωτερικών συσκευών USB ................................................................... 173

Καθαρισμός του προϊόντος .................................................................................................... 176

Καθαρισμός διαδρομής χαρτιού .............................................................................. 176

Ενημερώσεις προϊόντος ......................................................................................................... 176

10 Επίλυση προβλημάτων ................................................................................................ 177

Αυτοβοήθεια ....................................................................................................................... 178
Επίλυση προβλημάτων από τη λίστα ελέγχου ............................................................................. 179

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος ............................................ 180

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων .................................................................................... 182
Ερμηνεία των μηνυμάτων του πίνακα ελέγχου ............................................................................ 183

Τύποι μηνυμάτων πίνακα ελέγχου ............................................................................. 183
Μηνύματα πίνακα ελέγχου ....................................................................................... 183

Λανθασμένη τροφοδότηση ή εμπλοκή χαρτιού .......................................................................... 184

Το προϊόν δεν έλκει χαρτί ........................................................................................ 184
Το προϊόν έλκει πολλά φύλλα χαρτιού ...................................................................... 184
Αποτροπή εμπλοκών χαρτιού ................................................................................... 184

Αποκατάσταση εμπλοκών ....................................................................................................... 186

Θέσεις εμπλοκών ................................................................................................... 186
Αποκατάσταση εμπλοκών στις περιοχές εξόδου .......................................................... 187

Αποκατάσταση εμπλοκών στην πίσω θήκη εξόδου ........................................ 187
Αποκατάσταση εμπλοκών στο προαιρετικό εξάρτημα στοίβαξης ή συρραφής/
στοίβαξης .............................................................................................. 188

ELWW

xi

background image

Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού στο προαιρετικό εξάρτημα
στοίβαξης ή συρραφής/στοίβαξης ............................................. 188
Αποκατάσταση εμπλοκών κλιπ συρραφής στο προαιρετικό εξάρτημα
συρραφής/στοίβαξης .............................................................. 189

Αποκατάσταση εμπλοκών στο προαιρετικό εξάρτημα γραμματοκιβωτίου 5
θηκών ................................................................................................... 190

Αποκατάσταση εμπλοκών στην περιοχή της διάταξης έψησης ........................................ 192
Αποκατάσταση εμπλοκών στο προαιρετικό εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης ................. 195
Αποκατάσταση εμπλοκών από τους δίσκους .............................................................. 197

Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 1 ....................................................... 197
Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 2 ή στον προαιρετικό δίσκο 500 φύλλων 197
Αποκατάσταση εμπλοκών στον προαιρετικό δίσκο 1.500 φύλλων .................. 198

Αποκατάσταση εμπλοκών από το προαιρετικό εξάρτημα τροφοδοσίας φακέλων .............. 200
Αποκατάσταση εμπλοκών στις περιοχές επάνω καλύμματος και δοχείου εκτύπωσης .......... 201
Αλλαγή τρόπου αποκατάστασης εμπλοκών ................................................................ 204

Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης ............................................................................................... 205

Επιλογή τύπου χαρτιού ........................................................................................... 205
Χρησιμοποιήστε χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές της HP ........................................ 205
Εκτύπωση σελίδας καθαρισμού ............................................................................... 206
Έλεγχος της κασέτας εκτύπωσης .............................................................................. 206
Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή που ανταποκρίνεται περισσότερο στις
προσωπικές σας ανάγκες εκτύπωσης ......................................................................... 208

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ή εκτυπώνει αργά ................................................................................ 210

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ......................................................................................... 210
Το προϊόν εκτυπώνει αργά ....................................................................................... 211

Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης επιτόπου μέσω USB ................................................................ 212

Το μενού Ανάκτηση από USB δεν ανοίγει όταν τοποθετείτε το εξάρτημα USB ................... 212
Το αρχείο δεν εκτυπώνεται από το εξάρτημα αποθήκευσης USB ..................................... 212
Το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε δεν εμφανίζεται στο μενού Ανάκτηση από USB .......... 213

Επίλυση προβλημάτων συνδεσιμότητας .................................................................................... 214

Επίλυση προβλημάτων απευθείας σύνδεσης ............................................................... 214
Επίλυση προβλημάτων δικτύου ................................................................................ 214

Κακή ενσύρματη σύνδεση ......................................................................... 214
Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί εσφαλμένη διεύθυνση ΙΡ για το προϊόν .............. 215
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το προϊόν ............................. 215
Το προϊόν χρησιμοποιεί εσφαλμένες ρυθμίσεις σύνδεσης και διπλής όψης για
το δίκτυο ............................................................................................... 215
Τα προβλήματα συμβατότητας μπορεί να οφείλονται σε νέα προγράμματα ...... 215
Ο υπολογιστής ή ο σταθμός εργασίας μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί σωστά ..... 215
Το προϊόν έχει απενεργοποιηθεί ή κάποιες άλλες ρυθμίσεις δικτύου είναι
εσφαλμένες ............................................................................................ 216

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού της συσκευής στα Windows ................................................... 217

xii

ELWW

background image

Ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για τη συσκευή δεν εμφανίζεται στο φάκελο
"Εκτυπωτής" ......................................................................................................... 217
Εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος κατά την εγκατάσταση του λογισμικού ......................... 217
Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα .................. 217

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού προϊόντος με Mac ................................................................ 219

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ............ 219
Το όνομα του προϊόντος δεν εμφανίζεται στη λίστα προϊόντων, στη λίστα "Εκτύπωση &
φαξ" .................................................................................................................... 219
Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δεν ρυθμίζει αυτόματα το επιλεγμένο προϊόν στη λίστα
"Εκτύπωση & φαξ" ................................................................................................. 219
Κάποια εργασία εκτύπωσης δεν στάλθηκε στο προϊόν που θέλατε .................................. 220
Όταν υπάρχει σύνδεση με καλώδιο USB, το προϊόν δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση
& φαξ", μετά την επιλογή του προγράμματος οδήγησης ............................................... 220
Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, χρησιμοποιείτε πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
γενικής χρήσης ...................................................................................................... 220

Παράρτημα Α Αναλώσιμα και εξαρτήματα της συσκευής ................................................... 221

Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων ......................................................... 222
Κωδικοί ειδών ...................................................................................................................... 223

Εξαρτήματα διαχείρισης χαρτιού .............................................................................. 223
Εξαρτήματα επισκευάσιμα από τον πελάτη ................................................................. 224
Καλώδια και διασυνδέσεις ...................................................................................... 224

Παράρτημα Β Σέρβις και τεχνική υποστήριξη .................................................................... 225

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης Hewlett-Packard .................................................................... 226
Εγγύηση Premium Protection Warranty της HP: Δήλωση περιορισμένης εγγύησης για τις κασέτες
εκτύπωσης LaserJet ............................................................................................................... 228
Αποθηκευμένα δεδομένα στην κασέτα εκτύπωσης ....................................................................... 229
Άδεια χρήσης τελικού χρήστη ................................................................................................ 230
Εγγύηση σέρβις για επισκευή από τον πελάτη ............................................................................ 234
Υποστήριξη πελατών .............................................................................................................. 235
Επανασυσκευασία του προϊόντος ............................................................................................ 236

Παράρτημα Γ Προδιαγραφές προϊόντος ............................................................................ 237

Προδιαγραφές συσκευής ....................................................................................................... 238
Κατανάλωση ενέργειας, ηλεκτρικές προδιαγραφές και εκπομπές θορύβου ..................................... 238
Περιβάλλον λειτουργίας ........................................................................................................ 239

Παράρτημα Δ Ρυθμιστικές πληροφορίες ........................................................................... 241

Κανονισμοί FCC .................................................................................................................. 242
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης προϊόντων ................................................................. 243

ELWW

xiii

background image

Προστασία του περιβάλλοντος ................................................................................ 243
Προστασία από το όζον .......................................................................................... 243
Κατανάλωση ισχύος ............................................................................................... 243
Κατανάλωση γραφίτη ............................................................................................. 243
Χρήση χαρτιού ...................................................................................................... 243
Πλαστικά .............................................................................................................. 244
Αναλώσιμα εκτύπωσης HP LaserJet ........................................................................... 244
Οδηγίες επιστροφής και ανακύκλωσης ..................................................................... 244

Ηνωμένες Πολιτείες και Πουέρτο Ρίκο ........................................................ 244

Πολλαπλές επιστροφές (περισσότερες από μία κασέτες) .................. 244
Μεμονωμένες επιστροφές .......................................................... 245
Αποστολή ............................................................................... 245

Επιστροφές εκτός Η.Π.Α. ......................................................................... 245

Χαρτί ................................................................................................................... 245
Περιορισμοί υλικών ............................................................................................... 246
Απόρριψη απορριμμάτων εξοπλισμού από οικιακούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ..... 246
Χημικές ουσίες ...................................................................................................... 246
Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) ........................................................... 247
Περισσότερες πληροφορίες ..................................................................................... 247

Δήλωση Συμμόρφωσης ......................................................................................................... 248
Δηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια .......................................................................................... 250

Ασφάλεια laser ..................................................................................................... 250
Καναδικοί κανονισμοί DOC .................................................................................... 250
Δήλωση VCCI (Ιαπωνία) ......................................................................................... 250
Οδηγίες για το καλώδιο τροφοδοσίας ...................................................................... 250
Δήλωση για το καλώδιο τροφοδοσίας (Ιαπωνία) ......................................................... 251
Δήλωση EMC (Κίνα) .............................................................................................. 251
Δήλωση EMC (Κορέα) ............................................................................................ 251
Δήλωση EMI (Ταϊβάν) ............................................................................................ 251
Σταθερότητα συσκευής ........................................................................................... 251
Δήλωση laser (Φινλανδία) ...................................................................................... 251
Δήλωση GS (Γερμανία) ........................................................................................... 252
Πίνακας ουσιών (Κίνα) ........................................................................................... 253
Δήλωση για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών (Τουρκία) .......................................... 253

Ευρετήριο ......................................................................................................................... 255

xiv

ELWW