HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series ohje

background image

HPLASERJET ENTERPRISE 600 M601-, M602- JA

M603-SARJAN TULOSTIMET

Käyttöopas

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 600 M601-,
M602- ja M603-sarjan tulostimet

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen,

sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,

paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat

muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat

kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana

toimitettavissa nimenomaisissa

takuulausekkeissa esitettyihin takuisiin.

Mitään tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita

lisätakuuksi. HP ei ole vastuussa tämän

julkaisun mahdollisesti sisältämistä teknisistä

tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Osanumero: CE988-90908

Edition 4, 11/2011

Tavaramerkkitietoja

Adobe

®

, Acrobat

®

ja PostScript

®

ovat

Adobe Systems Incorporated -yhtiön

tavaramerkkejä.

Intel® Core™ on Intel Corporationin

tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa

maissa/muilla alueilla.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja

Windows Vista® ovat Microsoft

Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

tavaramerkkejä.

UNIX

®

on Open Group -yhtiön rekisteröimä

tavaramerkki.

ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki

ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjä merkkejä.

background image

Tässä oppaassa käytettyjä merkintätapoja

VIHJE:

Vihjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä tai pikatoimintoja.

HUOMAUTUS:

Huomautukset ovat tärkeitä tietoja, jotka selittävät käsitteen tai neuvovat tehtävän

suorittamisessa.

VAROITUS:

Varoituksissa on ohjeita, joita on noudatettava tietojen katoamisen tai laitteen

vaurioitumisen estämiseksi.

VAARA

Vaara-kohdissa on ohjeita, joita on noudatettava henkilövahinkojen, suurten tietomäärien

katoamisen tai laitteen vakavan vaurioitumisen estämiseksi.

FIWW

iii

background image

iv

Tässä oppaassa käytettyjä merkintätapoja

FIWW

background image

Sisällysluettelo

1 Perustietoja tuotteesta ...................................................................................................... 1

Mallivertailu ............................................................................................................................ 2

HP LaserJet Enterprise 600 M601 -mallit ...................................................................... 2
HP LaserJet Enterprise 600 M602 -mallit ...................................................................... 3
HP LaserJet Enterprise 600 M603 -mallit ...................................................................... 4

Ympäristöä suojelevat ominaisuudet ........................................................................................... 5
Helppokäyttötoiminnot .............................................................................................................. 6
Tuotteen kuvat ......................................................................................................................... 7

Laite edestä .............................................................................................................. 7
Laite takaa ............................................................................................................... 8
Liitäntäportit ............................................................................................................. 9
Sarjanumeron ja mallinumeron sijainti ......................................................................... 9

2 Ohjauspaneelin valikot ................................................................................................... 11

Ohjauspaneelin sisältö ........................................................................................................... 12
Hae työ USB-laitteesta -valikko ................................................................................................. 14
Avaa laitteen muistista -valikko ................................................................................................ 15
Tarvikkeet -valikko .................................................................................................................. 16
Lokerot-valikko ....................................................................................................................... 17
Hallintavalikko ....................................................................................................................... 18

Raportit-valikko ....................................................................................................... 18
Yleisasetukset-valikko ............................................................................................... 18
Avaa USB-laitteesta -asetukset -valikko ....................................................................... 21
Yleiset tulostusasetukset -valikko ................................................................................ 21
Oletustulostusasetukset -valikko ................................................................................. 23
Näyttöasetukset-valikko ............................................................................................ 23
Tarvikkeiden hallinta -valikko .................................................................................... 24
Lokeroiden hallinta -valikko ...................................................................................... 25
Nitoja-/pinontalokeroasetukset -valikko ...................................................................... 26
Monilokeroisen postilaatikon asetukset -valikko ........................................................... 26
Verkkoasetukset-valikko ............................................................................................ 27

FIWW

v

background image

Vianmääritys-valikko ................................................................................................ 31

Laitteen huolto -valikko ............................................................................................................ 32

Varmuuskopiointi/Palautus-valikko ............................................................................ 32
Kalibrointi/puhdistus-valikko ..................................................................................... 32
Laiteohjelmiston USB-päivitys -valikko ......................................................................... 33
Palvelu-valikko ........................................................................................................ 33

3 Windows-ohjelmia ......................................................................................................... 35

Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät ja -tulostinohjaimet ................................................................. 36
Valitse oikea Windows-tulostinohjain ........................................................................................ 37

HP:n yleistulostinohjain (UPD) ................................................................................... 37

UPD-asennustilas ...................................................................................... 38

Tulostustyöasetusten muuttaminen Windowsissa ......................................................................... 39

Tulostusasetusten arvojärjestys .................................................................................. 39
Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka .................. 39
Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen .................................................... 40
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................................................ 40

Tulostinohjaimen poistaminen Windowsissa .............................................................................. 41
Windows-apuohjelmat ............................................................................................................ 42

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 42
HP:n sulautettu Web-palvelin .................................................................................... 42
HP ePrint ................................................................................................................ 42

Muiden käyttöjärjestelmien ohjelmistot ...................................................................................... 43

4 Laitteen käyttäminen Macintoshissa ............................................................................... 45

Macintosh-ohjelmisto .............................................................................................................. 46

Tuetut Mac-käyttöjärjestelmät ja -tulostinohjaimet ......................................................... 46
Ohjelmiston asennus Macintosh-käyttöjärjestelmissä .................................................... 46

Ohjelmiston asennus suoraan laitteeseen liitettyihin Macintosh-tietokoneisiin .... 46
Ohjelmiston asennus kiinteässä verkossa olevaan Macintosh-tietokoneeseen .... 47

IP-osoitteen määrittäminen .......................................................... 47
Ohjelmiston asentaminen ........................................................... 48

Tulostinohjaimen poistaminen Mac-käyttöjärjestelmissä ................................................ 49
Tulostusasetusten tärkeys Macintoshissa ..................................................................... 50
Tulostinohjaimen asetusten muuttaminen Macintoshissa ................................................ 50

Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka ... 50
Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen ..................................... 50
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................................. 50

Mac-tietokoneiden ohjelmisto .................................................................................... 52

HP-apuohjelma Macintosh-tietokoneisiin ...................................................... 52

HP Printer Utility -ohjelman käynnistäminen ................................... 52

vi

FIWW

background image

HP-apuohjelman ominaisuudet .................................................... 52

Macintosh-apuohjelmat ............................................................................................ 53

HP:n sulautettu Web-palvelin ..................................................................... 53
HP ePrint ................................................................................................. 53
AirPrint ................................................................................................... 53

Tulostuksen perustehtävät Mac-käyttöjärjestelmässä .................................................................... 55

Tulostustyön peruuttaminen Macintosh-tietokoneessa .................................................... 55
Paperikoon ja -tyypin vaihtaminen Mac-käyttöjärjestelmässä ......................................... 55
Dokumenttien koon muuttaminen tai mukautetun paperikoon käyttäminen Macintoshissa .. 55
Tulostuksen esiasetusten luominen ja käyttäminen Macintoshissa ................................... 56
Kansilehden tulostaminen Macintoshissa .................................................................... 56
Vesileimojen käyttäminen Macintoshissa .................................................................... 56
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille Macintoshissa .................................. 57
Tulostaminen sivun molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus) Macintoshissa ................. 57
Töiden tallentaminen Macintoshissa ........................................................................... 57

Mac-tietokoneen ongelmien ratkaiseminen ................................................................................ 59

5 Laitteen liittäminen Windows-käyttöjärjestelmässä ......................................................... 61

Tulostimen jakamista koskeva vastuunvapautus .......................................................................... 62
USB-muistin kytkeminen ........................................................................................................... 62

CD-asennus ............................................................................................................ 62

Kytkeminen verkkoon Windowsissa .......................................................................................... 63

Tuetut verkkoyhteyskäytännöt .................................................................................... 63
Laitteen asentaminen kiinteään verkkoon Windowsissa ................................................ 65

IP-osoitteen määrittäminen ......................................................................... 65
Ohjelmiston asentaminen .......................................................................... 66

Verkkoasetusten määrittäminen Windowsissa ............................................................. 67

Verkkoasetusten tarkasteleminen tai muuttaminen ......................................... 67
Verkkosalasanan asettaminen tai muuttaminen ............................................. 67
TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista ................. 68
IPv6:n TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista ....... 69
Yhteyden nopeus- ja kaksisuuntaisuusasetukset ............................................. 70

6 Paperi ja materiaali ........................................................................................................ 71

Paperinkäyttö ........................................................................................................................ 72

Erikoispaperiohjeet .................................................................................................. 72

Tulostinohjaimen asetusten muuttaminen paperityypin ja -koon mukaiseksi Windowsissa ................. 74
Tuetut paperikoot ................................................................................................................... 75
Tuetut paperityypit .................................................................................................................. 77

Tuetut paperityypit syöttöreitin mukaan ...................................................................... 77
Tuetut paperityypit tulostusreitin mukaan ..................................................................... 78

FIWW

vii

background image

Lokerojen kapasiteetti ............................................................................................................. 79
Paperin lisääminen lokeroihin .................................................................................................. 80

Lokeron 1 täyttäminen ............................................................................................. 80
Paperin asettaminen lokeroon 2 tai valinnaiseen 500 arkin lokeroon ............................. 81
Paperin lisääminen valinnaiseen 1 500 arkin lokeroon ................................................ 83
Paperin suunta lokeroissa ......................................................................................... 85

Kirjelomakkeen tai esipainetun tai rei'itetyn paperin lisääminen ..................... 85
Kirjekuorien lisääminen ............................................................................. 86

Lokeroiden määrittäminen ....................................................................................................... 87

Lokeron määrittäminen paperin lisäämisen yhteydessä ................................................. 87
Lokeron määrittäminen tulostustyön asetusten mukaan .................................................. 87
Lokeron määritys ohjauspaneelissa ............................................................................ 88

Tulostelokeron valitseminen ..................................................................................................... 89

Tulostaminen ylätulostelokeroon (vakio) ...................................................................... 89
Tulostaminen takatulostelokeroon .............................................................................. 89
Tulostaminen valinnaiseen pinolokeroon tai nitojaan/pinolokeroon ............................... 90
5-lokeroiseen postilaatikkoon tulostaminen ................................................................. 91

7 Tulostuskasetit ................................................................................................................ 93

Tulostuskasetin tiedot .............................................................................................................. 94
Tarvikenäkymät ...................................................................................................................... 95

Tulostuskasettinäkymät ............................................................................................. 95

Tulostuskasettien hallinta ......................................................................................................... 96

Tulostuskasettiasetusten muuttaminen ......................................................................... 96

Tulostus, kun tulostuskasetin arvioitu käyttöikä on lopussa .............................. 96
Hyvin vähissä -asetukset -vaihtoehdon ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ohjauspaneelissa ......................................................................... 96
Tulostaminen EconoMode-tilassa ................................................................ 97

Tarvikkeiden varastointi ja kierrättäminen ................................................................... 97

Tarvikkeiden kierrättäminen ....................................................................... 97
Tulostuskasetin säilyttäminen ...................................................................... 97
HP ja muut kuin HP-tarvikkeet ..................................................................... 98

HP:n väärennösten vastainen Web-sivusto .................................................................. 98

Vaihtamisohjeet ..................................................................................................................... 99

Tulostuskasetin vaihtaminen ...................................................................................... 99
Niittien vaihtaminen .............................................................................................. 101
Ennakkohuolto ...................................................................................................... 102

Huoltopakkauksen laskurin nollaaminen .................................................... 102

Tulostuskasettien ongelmien ratkaiseminen .............................................................................. 103

Tulostuskasettien tarkistaminen ................................................................................ 103

Tarkista tulostuskasetti vaurioiden varalta .................................................. 104

viii

FIWW

background image

Toistuvat jäljet ........................................................................................ 105
Tulosta tarvikkeiden tilasivu ..................................................................... 105

Ohjauspaneelin tarvikeilmoitusten tulkitseminen ........................................................ 106

8 Tulostustehtävät ........................................................................................................... 109

Tulostustyön peruuttaminen Windows-tietokoneessa .................................................................. 110
Tulostuksen perustehtävät Windows-käyttöjärjestelmässä ........................................................... 111

Tulostinohjaimen avaaminen Windowsissa ............................................................... 111
Tulostusasetusten ohjeet Windowsissa ...................................................................... 112
Tulostettavien kopioiden määrän muuttaminen Windowsissa ...................................... 112
Valitse Windowsissa uudelleen käytettävät mukautetun tulostuksen asetukset ................. 113

Käytä tulostuksen pikavalintaa Windowsissa ............................................. 113
Tulostuksen pikavalintojen luominen .......................................................... 114

Tulostuslaadun parantaminen Windowsissa .............................................................. 117

Paperikoon valitseminen Windowsissa ...................................................... 117
Mukautetun paperikoon valitseminen Windowsissa .................................... 117
Paperityypin valitseminen Windowsissa .................................................... 117
Paperilokeron valitseminen Windowsissa .................................................. 117

Molemmille puolille (kaksipuolisesti) tulostaminen Windowsissa .................................. 118

Manuaalinen molemmille puolille (kaksipuolisesti) tulostaminen Windowsissa 118
Automaattinen molemmille puolille tulostaminen Windowsissa ..................... 119

Useiden sivujen tulostaminen arkille Windowsissa ..................................................... 121
Sivun suunnan valitseminen Windowsissa ................................................................ 122

HP ePrint -apuohjelman käyttäminen ....................................................................................... 124
Tulostuksen lisätehtävät Windows-käyttöjärjestelmässä .............................................................. 125

Esipainetulle kirjelomakkeelle tai lomakkeille tulostaminen Windowsissa ...................... 125
Erikoispaperille, tarroille tai kalvoille tulostaminen Windowsissa ................................. 127
Ensimmäisen tai viimeisen sivun tulostaminen eri paperille Windowsissa ...................... 130
Asiakirjan skaalaaminen sivulle sopivaksi Windowsissa ............................................. 132
Vesileiman lisääminen asiakirjaan Windowsissa ....................................................... 133
Vihkon luominen Windowsissa ............................................................................... 134
Tulostusasetusten valitseminen Windowsissa ............................................................. 135

Tulostelokeron valitseminen Windowsissa .................................................. 135
Nidonta-asetusten valitseminen Windowsissa ............................................ 137

Työn säilytystoimintojen käyttäminen Windowsissa .................................................... 138

Tallennetun työn luominen Windowsissa ................................................... 139
Tallennetun työn tulostaminen .................................................................. 140
Tallennetun työn poistaminen ................................................................... 140
Töiden tallennusasetusten määrittäminen Windowsissa ............................... 141

Tulosta yksi kopio tarkistettavaksi ennen kaikkien kopioiden
tulostamista ............................................................................ 141

FIWW

ix

background image

Yksityisen työn tallentaminen tilapäisesti laitteeseen ja
tulostaminen myöhemmin ......................................................... 141
Työn tallentaminen tilapäisesti laitteeseen ................................... 141
Työn tallentaminen pysyvästi laitteeseen ..................................... 142
Pysyvästi tallennetun työn muuttaminen yksityiseksi niin, että sen
tulostus vaatii PIN-numeron ....................................................... 142
Ilmoituksen vastaanottaminen, kun tallennettu työ tulostetaan ........ 142
Tallennetun työn käyttäjänimen asettaminen ................................ 143
Tallennetun työn nimen määrittäminen ....................................... 143

Erikoistöiden tulostaminen Windowsissa .................................................................. 143

Kaksipuolisen tulostuksen kohdistuksen määrittäminen ................................. 143

USB-pikatulostus ................................................................................................................... 145

9 Hallinta ja ylläpito ........................................................................................................ 147

Tietosivujen tulostaminen ....................................................................................................... 148
HP:n sulautetun Web-palvelimen käyttäminen .......................................................................... 149

HP:n sulautetun Web-palvelimen avaaminen käyttämällä verkkoyhteyttä ...................... 149
HP:n sulautetun Web-palvelimen ominaisuudet .......................................................... 150

Tiedot-välilehti ........................................................................................ 150
Yleiset-välilehti ....................................................................................... 150
Tulosta-välilehti ....................................................................................... 151
Vianmääritys-välilehti .............................................................................. 151
Suojaus-välilehti ..................................................................................... 152
HP:n Web-palvelut -välilehti ..................................................................... 152
Verkkoyhteydet-välilehti ........................................................................... 152
Muita linkkejä -luettelo ............................................................................ 152

HP Web Jetadmin -ohjelmiston käyttäminen ............................................................................. 153
Tuotteen suojausominaisuudet ................................................................................................ 154

Turvallisuuslausunnot ............................................................................................. 154

IPsec ..................................................................................................... 154

HP:n sulautetun Web-palvelimen suojaaminen .......................................................... 154
Salaustuki: HP:n salatut tehokkaat kiintolevyt (vain mallit xh) ....................................... 154
Tallennettujen töiden suojaus .................................................................................. 155
Ohjauspaneelin valikoiden lukitseminen ................................................................... 155
Ohjainkortin lukitseminen ....................................................................................... 155

Säästöasetukset ................................................................................................................... 156

Tulostaminen EconoMode-tilassa ............................................................................. 156
Virransäästötilat .................................................................................................... 156

Lepotilan käyttöön otto tai käytöstä poistaminen ......................................... 156
Lepotilan ajastimen määrittäminen ............................................................ 157
Lepotilan aikataulun määrittäminen .......................................................... 157

x

FIWW

background image

Muistin ja sisäisten USB-laitteiden asentaminen ........................................................................ 158

Yleiskuvaus ........................................................................................................... 158
Muistin asentaminen .............................................................................................. 158

Muistin asentaminen laitteeseen ............................................................... 158

Muistin ottaminen käyttöön ..................................................................................... 163
DIMM-muistimoduulin asennuksen tarkistaminen ........................................................ 164
Muistin varaaminen ............................................................................................... 164
Sisäisten USB-laitteiden asentaminen ....................................................................... 165

Laitteen puhdistaminen .......................................................................................................... 168

Paperiradan puhdistaminen .................................................................................... 168

Tuotepäivitykset ................................................................................................................... 168

10 Ongelmanratkaisu ..................................................................................................... 169

Ohjeet ................................................................................................................................ 170
Ongelmanratkaisun tarkistusluettelo ........................................................................................ 171

Laitteen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät .................................................................. 172

Tehdasasetusten palauttaminen .............................................................................................. 173
Ohjauspaneelin ilmoitusten tulkitseminen ................................................................................. 174

Ohjauspaneelin ilmoitustyypit ................................................................................. 174
Ohjauspaneelin ilmoitukset ..................................................................................... 174

Laite ottaa paperit sisäänsä virheellisesti tai tukkeutuu ............................................................... 175

Laite ei poimi paperia ............................................................................................ 175
Laite poimii useita paperiarkkeja ............................................................................. 175
Paperitukosten estäminen ....................................................................................... 175

Tukosten poistaminen ............................................................................................................ 177

Tukoksen sijainti .................................................................................................... 177
Tukosten poistaminen tulostealueilta ......................................................................... 177

Paperitukosten poistaminen takatulostelokerosta ......................................... 178
Tukosten poistaminen valinnaisesta pinolokerosta tai nitojasta/pinolokerosta . 178

Paperitukosten poistaminen valinnaisesta pinolokerosta tai
nitojasta/pinolokerosta ............................................................ 179
Niittitukosten poistaminen valinnaisesta nitojasta/pinolokerosta .... 179

Tukosten poistaminen valinnaisesta 5-lokeroisesta postilaatikosta ................. 181

Paperitukosten poistaminen kiinnitysyksikön alueelta .................................................. 183
Paperitukosten poistaminen valinnaisesta kääntöyksiköstä .......................................... 186
Tukosten poistaminen lokeroista .............................................................................. 188

Tukosten poistaminen lokerosta 1 ............................................................. 188
Tukosten poistaminen lokerosta 2 tai valinnaisesta 500 arkin lokerosta ......... 188
Tukosten poistaminen valinnaisesta 1 500 arkin lokerosta ........................... 189

Tukosten poistaminen valinnaisesta kirjekuorilokerosta ............................................... 191
Tukosten poistaminen yläkannen ja tulostuskasetin alueelta ......................................... 192

FIWW

xi

background image

Tukosselvityksen muuttaminen ................................................................................. 194

Tulostuslaadun parantaminen ................................................................................................ 195

Paperityypin valitseminen ....................................................................................... 195
Käytä paperia, joka täyttää HP:n asettamat vaatimukset ............................................ 195
Puhdistussivun tulostaminen .................................................................................... 196
Tulostuskasetin tarkistaminen ................................................................................... 196
Käytä tulostinohjainta, joka täyttää tulostustarpeesi parhaiten ..................................... 198

Laite ei tulosta tai tulostaa hitaasti .......................................................................................... 199

Laite ei tulosta ....................................................................................................... 199
Tuote tulostaa hitaasti ............................................................................................ 199

USB-pikatulostuksen ongelmien ratkaiseminen .......................................................................... 200

Nouda USB-muistitikulta -valikko ei avaudu, kun USB-laite asetetaan paikalleen ............ 200
Tiedostoa ei voi tulostaa USB-muistilaitteesta ............................................................. 200
Tulostettava tiedosto ei näy Nouda USB-muistitikulta -valikossa ................................... 201

Liitäntäongelmien ratkaiseminen ............................................................................................. 202

Suoran yhteyden ongelmien ratkaiseminen ............................................................... 202
Verkko-ongelmien ratkaiseminen ............................................................................. 202

Heikko fyysinen yhteys ............................................................................ 202
Tietokone käyttää virheellistä IP-osoitetta laitteelle ....................................... 202
Tietokone ei saa yhteyttä laitteeseen ......................................................... 203
Laite käyttää verkolle virheellisiä yhteys- ja kaksisuuntaisuusasetuksia ........... 203
Uudet ohjelmat saattavat aiheuttaa yhteensopivuusongelmia ....................... 203
Tietokone tai työasema saattaa olla väärin määritetty ................................. 203
Laite on poistettu käytöstä, tai muut verkkoasetukset ovat virheellisiä ............. 203

Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen Windowsissa ...................................................... 204

Laitteen tulostinohjain ei näy Tulostin-kansiossa ......................................................... 204
Ohjelmiston asennuksen aikana näytettiin virhesanoma ............................................. 204
Laite on Valmis-tilassa, mutta mitään ei tulostu .......................................................... 204

Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen Macissa ............................................................. 206

Tulostinohjainta ei näy Tulosta ja faksaa -luettelossa .................................................. 206
Laitteen nimi ei näy Tulosta ja faksaa -luettelon laiteluettelossa .................................... 206
Laiteohjain ei määritä automaattisesti Tulosta ja faksaa -luettelossa valittua laitetta ........ 206
Tulostustyötä ei lähetetty haluamaasi laitteeseen ........................................................ 207
USB-kaapelilla tietokoneeseen kytketty laite ei näy Tulosta ja faksaa -luettelossa, kun
ohjain on valittu .................................................................................................... 207
Käytät yleistä tulostinohjainta USB-yhteyden kanssa ................................................... 207

Liite A Laitteen tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen ............................................... 209

Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen ..................................................................... 210
Osanumerot ........................................................................................................................ 211

Paperinkäsittelyn lisävarusteet ................................................................................. 211

xii

FIWW

background image

Asiakkaan vaihdettavissa olevat osat ....................................................................... 211
Kaapelit ja liittymät ............................................................................................... 212

Liite B Huolto ja tuki ........................................................................................................ 213

Hewlett-Packardin rajoitetun takuun lauseke ............................................................................. 214
HP:n Premium Protection -takuu: LaserJet-tulostuskasetin rajoitettu takuu ....................................... 216
Tulostuskasettiin tallennetut tiedot ........................................................................................... 217
Käyttöoikeussopimus ............................................................................................................ 218
Customer Self Repair -takuupalvelu ......................................................................................... 221
Asiakastuki .......................................................................................................................... 222
Laitteen pakkaaminen uudelleen ............................................................................................ 223

Liite C Laitteen tekniset tiedot ........................................................................................... 225

Mitat .................................................................................................................................. 226
Virrankulutus, sähkötekniset tiedot ja äänipäästöt ..................................................................... 226
Käyttöympäristö ................................................................................................................... 226

Liite D Säädöksiä koskevat tiedot .................................................................................... 227

FCC:n säännökset ................................................................................................................ 228
Tuotteen ympäristöystävällisyys .............................................................................................. 229

Ympäristönsuojelu ................................................................................................. 229
Otsonintuotanto .................................................................................................... 229
Tehonkulutus ......................................................................................................... 229
Väriaineen kulutus ................................................................................................. 229
Paperinkulutus ...................................................................................................... 229
Muovit ................................................................................................................. 229
HP LaserJet -tulostustarvikkeet .................................................................................. 230
Palautus- ja kierrätysohjeet ..................................................................................... 230

Yhdysvallat ja Puerto Rico ....................................................................... 230

Usean kasetin palauttaminen .................................................... 230
Yhden kasetin palautus ............................................................ 230
Lähettäminen .......................................................................... 231

Palautukset muualla kuin Yhdysvalloissa .................................................... 231

Tulostusmateriaali .................................................................................................. 231
Rajoitukset ............................................................................................................ 231
Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella . . 232
Kemikaalit ............................................................................................................ 232
Material Safety Data Sheet (MSDS) (Käyttöturvallisuustiedote) ..................................... 232
Lisätietoja ............................................................................................................. 232

Ilmoitus säännösten noudattamisesta ....................................................................................... 234

FIWW

xiii

background image

Turvallisuustiedotteet ............................................................................................................. 236

Laserturvallisuus .................................................................................................... 236
Kanadan DOC-säädökset ....................................................................................... 236
VCCI-ilmoitus (Japani) ............................................................................................ 236
Virtajohtoon liittyvät ohjeet ..................................................................................... 236
Virtajohtoa koskeva ilmoitus (Japani) ....................................................................... 236
EMC-lausunto (Kiina) ............................................................................................. 237
EMC-lausunto (Korea) ............................................................................................ 237
EMI-tiedote (Taiwan) .............................................................................................. 237
Tuotteen vakaus .................................................................................................... 237
Laser-ilmoitus Suomea varten .................................................................................. 237
GS-merkintä (Saksa) .............................................................................................. 238
Ainetaulukko (Kiina) .............................................................................................. 239
Vaarallisten aineiden rajoituksia koskeva ilmoitus (Turkki) ........................................... 239

Hakemisto ........................................................................................................................ 241

xiv

FIWW