HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Sisäisten USB-laitteiden asentaminen

background image

Sisäisten USB-laitteiden asentaminen

Laitteessa on kaksi sisäistä USB-porttia.

1.

Katkaise laitteesta virta.

2.

Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota liitäntäkaapeli.

3.

Irrota oikeanpuoleinen paneeli työntämällä sitä laitteen takaosaa kohti.

FIWW

Muistin ja sisäisten USB-laitteiden asentaminen

165

background image

4.

Avaa luukku vetämällä metallikielekettä.

5.

Etsi USB-portit ohjainkortin alareunan läheltä. Liitä USB-laite yhteen porteista.

VAROITUS:

Estä staattisen sähkön aiheuttamat vahingot piirilevyillä pitämällä toisella kädellä

kiinni metallisesta luukusta samalla, kun asetat USB-laitteen paikalleen toisella kädellä. Jos poistut

laitteen luota asennuksen aikana, pura kertynyt staattinen sähkö koskettamalla metallista luukkua

aina ennen kuin jatkat asennusta.

6.

Sulje kansi ja paina DIMM-moduulia lujasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

166

Luku 9 Hallinta ja ylläpito

FIWW

background image

7.

Kiinnitä oikeanpuoleinen paneeli takaisin paikalleen. Sovita paneelin kielekkeet laitteessa oleviin

aukkoihin ja työnnä paneelia laitteen etuosaa kohti, kunnes se lukittuu paikoilleen.

8.

Kiinnitä liitäntäkaapeli ja virtajohto paikoilleen.

9.

Kytke laitteeseen virta.

FIWW

Muistin ja sisäisten USB-laitteiden asentaminen

167