HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Hewlett-Packardin rajoitetun takuun lauseke

background image

Hewlett-Packardin rajoitetun takuun lauseke

HP-TUOTE

RAJOITETUN TAKUUN KESTOAIKA

HP LaserJet 600 M601n, M601dn, M602n, M602dn,
M602x, M603n, M603dn, M603xh

Yhden vuoden korjattavaksi palautuksen takuu

HP takaa tuotteen lopulliselle käyttäjälle, että HP:n laitteet, lisävarusteet ja tarvikkeet ovat virheettömiä

materiaalin ja työtavan osalta ostopäivän jälkeen, edellä määritettynä ajanjaksona. Jos HP saa

ilmoituksen tällaisista virheistä takuuaikana, HP sitoutuu oman harkintansa mukaan joko korjaamaan tai

vaihtamaan vialliseksi osoittautuneet tuotteet. Vaihtotuotteet voivat olla uusia tai toiminnaltaan uutta

vastaavia.

HP takaa, että ostopäivän jälkeisenä, edellä määritettynä ajanjaksona, HP:n ohjelmisto ei materiaalin

ja työtavan virheiden vuoksi jätä suorittamatta ohjelmakäskyjä, edellyttäen että se asennetaan ja sitä

käytetään oikein. Jos HP saa ilmoituksen tällaisista virheistä takuuaikana, HP sitoutuu vaihtamaan

ohjelmiston, joka ei kyseisten vikojen vuoksi suorita ohjelmakäskyjä.

HP ei takaa, että HP:n tuotteet toimivat keskeytyksittä ja ongelmitta. Jos HP ei pysty korjaamaan tai

vaihtamaan tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa takuussa määritetyllä tavalla, asiakkaalla on oikeus

saada hyvitys ostohinnasta, mikäli tuote palautetaan pikaisesti.

HP-tuotteet voivat sisältää kunnostettuja osia, joiden toiminta vastaa uusia osia, tai osia, joita on

käytetty satunnaisesti.

Takuu ei koske vikoja, joiden syynä on jokin seuraavista: (a) virheellinen tai riittämätön huolto tai

kalibrointi, (b) ohjelmisto, liittymät, osat tai tarvikkeet, joita HP ei ole toimittanut, (c) valtuuttamattomat

muutokset tai väärinkäyttö, (d) tuotteen käyttö ympäristömääritysten vastaisesti, (e) virheellinen

käyttöympäristön valmistelu tai ylläpito.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA EDELLÄ MAINITUT TAKUUT OVAT AINOAT, EIKÄ

MUITA TAKUITA TAI EHTOJA MYÖNNETÄ. HP KIISTÄÄ ERITYISESTI KAIKKI OLETETUT TAKUUT JA

TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT

EHDOT. Jotkin maat/alueet, osavaltiot tai provinssit eivät salli oletetun takuun kestoajan rajoitusta, joten

edellä mainittu rajoitus ei ehkä päde. Tämä takuu takaa tietyt lailliset oikeudet ja asiakkaalla saattaa

olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat eri maiden/alueiden, valtioiden ja provinssien välillä.

HP:n rajoitettu takuu on voimassa kaikissa niissä maissa/kaikilla niillä alueilla tai paikoissa, joissa HP

tarjoaa asiakastukea tälle tuotteelle ja joissa HP on markkinoinut tätä tuotetta. Takuupalvelun kattavuus

voi vaihdella alueittain. HP ei muuta tuotteen muotoa tai toimintaa, jotta tuote toimisi sellaisessa

maassa/sellaisella alueella, jossa sen ei ole tarkoitettu toimivan lainsäädännöllisistä tai muista

juridisista syistä.

TÄMÄN TAKUUTODISTUKSEN SISÄLTÄMÄT KORVAUSVAATIMUKSET OVAT AINOAT JA

YKSINOMAISET KORVAUSVAATIMUKSET, JOTKA KULUTTAJALLA ON TÄMÄN TUOTTEEN OSALTA.

EDELLÄ MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA

MISSÄÄN TAPAUKSESSA TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ,

SATUNNAISISTA, SEURANNAISVAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT) TAI

MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, SOPIMUSRIKKOMUKSEEN TAI

JOHONKIN MUUHUN JURIDISEEN TEKIJÄÄN. Jotkin maat/alueet, osavaltiot tai provinssit eivät salli

214

Liite B Huolto ja tuki

FIWW

background image

satunnaisten tai seurannaisvahinkojen poissulkua tai rajoitusta, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulku

ei ehkä päde.

TÄMÄN TAKUULAUSEKKEEN EHDOT EIVÄT POISSULJE, RAJOITA TAI MUUTA LAINSÄÄDÄNNÖN

TAKAAMAA KULUTTAJANSUOJAA PAITSI SILTÄ OSIN KUIN LAKI SALLII TÄLLAISEN OIKEUKSIEN

POISSULKEMISEN, RAJOITTAMISEN TAI MUUTTAMISEN.

FIWW

Hewlett-Packardin rajoitetun takuun lauseke

215