HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tarvikkeiden hallinta -valikko

background image

Tarvikkeiden hallinta -valikko

Näyttäminen: Paina laitteen ohjauspaneelin Alkuun -painiketta ja valitse sitten valikot Hallinta ja
Tarvikkeiden hallinta.

Alla olevaan taulukkoon tähdellä (*) merkityt kohdat ovat oletusasetuksia.

Taulukko 2-8

Tarvikkeiden hallinta -valikko

Ensimmäinen taso

Toinen taso

Kolmas taso

Arvot

Tulosta tarvikkeiden
tilasivu

Tarvikeasetukset

Musta kasetti

Hyvin vähissä -asetukset

Pysäytä

Kehote jatkamaan

Jatka*

Väriaine vähissä
-kynnysarvo -asetukset

1–100 %

CE390A-kasetin oletusarvot:

M601 = 8 %

M602 = 11 %

M603 = 20 %

CE390X-kasetin oletusarvot:

M602 = 5 %

M603 = 9 %

Huoltopakkaus

Hyvin vähissä -asetukset

Pysäytä

Kehote jatkamaan

Jatka*

Väriaine vähissä
-kynnysarvo -asetukset

1–100 %

Oletusarvo = 10 %

24

Luku 2 Ohjauspaneelin valikot

FIWW

background image

Taulukko 2-8

Tarvikkeiden hallinta -valikko (jatkoa)

Ensimmäinen taso

Toinen taso

Kolmas taso

Arvot

Tarvikeilmoitukset

Vähissä-ilmoitus

Käytössä*

Ei käytössä

Tason ilmaisin

Käytössä*

Ei käytössä

Nollaa tarvikkeet

Uusi huoltopakkaus

Ei

Kyllä