HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Paperin asettaminen lokeroon 2 tai valinnaiseen 500 arkin lokeroon

background image

Paperin asettaminen lokeroon 2 tai valinnaiseen 500 arkin
lokeroon

VAROITUS:

Voit välttää paperitukokset, kun et aseta lokeroihin paperia laitteen tulostaessa.

VAROITUS:

Älä ilmasta paperinippua. Tästä voi seurata syöttöhäiriöitä.

1.

Irrota lokero tulostimesta vetämällä se ulos ja

nostamalla sitä hieman.

FIWW

Paperin lisääminen lokeroihin

81

background image

2.

Purista vasemman ohjaimen vapautinvipua ja

siirrä ohjaimet oikean paperikoon kohtaan.

3.

Purista takapaperinohjaimen vapautinvipua ja

siirrä ohjain oikean paperikoon kohtaan.

4.

Lisää paperi lokeroon. Varmista, että

paperipino on tasaisesti paikallaan kaikista

nurkista ja että pino on korkeusosoittimia

matalampi.

5.

Työnnä lokero kokonaan tulostimen sisään.

82

Luku 6 Paperi ja materiaali

FIWW