Pomoć za HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series

background image

PISAČ HP LASERJET ENTERPRISE SERIJE 600

M601, M602 I M603

Korisnički priručnik

background image
background image

Pisač HP LaserJet Enterprise serije 600
M601, M602 i M603

Korisnički priručnik

background image

Autorska prava i licenca

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Svako je reproduciranje, izmjena i

prevođenje zabranjeno bez prethodne

pisane suglasnosti, osim pod uvjetima

određenim u zakonu o autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su

predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge

navedena su u izričitim jamstvenim izjavama

koje se isporučuju s takvim proizvodima i

uslugama. Ništa što je ovdje navedeno ne

sadrži dodatno jamstvo. HP nije odgovoran

za eventualne tehničke i uredničke pogreške

te propuste koji se nalaze u tekstu.

Broj publikacije : CE988-90922

Edition 4, 11/2011

Vlasnici zaštitnih znakova

Adobe

®

, Acrobat

®

te PostScript

®

trgovačke

su marke tvrtke Adobe Systems

Incorporated.

Intel® Core™ je tržišni znak tvrtke Intel

Corporation u SAD-u i drugim državama/

regijama.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® su registrirani zaštitni

znakovi tvrtke Microsoft u Sjedinjenim

Američkim Državama.

UNIX

®

je zaštićena trgovačka marka tvrtke

Open Group.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR

zaštitni su znakovi registrirani u SAD-u.

background image

Oznake koje se koriste u ovom priručniku

SAVJET:

Savjeti nude korisne naznake rješenja ili prečace.

NAPOMENA:

Napomene daju važne informacije za objašnjavanje pojmova ili obavljanje zadatka.

OPREZ:

Oznake za oprez opisuju korake koje biste trebali slijediti kako ne biste izgubili podatke ili

oštetili uređaj.

UPOZORENJE!

Oznake upozorenja skreću vam pažnju na određene korake koje biste trebali

slijediti kako se ne biste ozlijedili, izgubili veliku količinu podataka ili nanijeli uređaju veliku štetu.

HRWW

iii

background image

iv

Oznake koje se koriste u ovom priručniku

HRWW

background image

Sadržaj

1 Osnove o proizvodu ......................................................................................................... 1

Usporedba uređaja .................................................................................................................. 2

HP LaserJet Enterprise 600 M601 modeli ..................................................................... 2
HP LaserJet Enterprise 600 M602 modeli ..................................................................... 3
HP LaserJet Enterprise 600 M603 modeli ..................................................................... 4

Značajke za očuvanje okoliša ................................................................................................... 5
Značajke dostupnosti ................................................................................................................ 6
Prikaz uređaja ......................................................................................................................... 7

Pogled sprijeda ......................................................................................................... 7
Prikaz straga ............................................................................................................ 8
Priključci sučelja ........................................................................................................ 9
Položaj serijskog broja i broja modela ........................................................................ 9

2 Izbornici na upravljačkoj ploči ........................................................................................ 11

Izgled upravljačke ploče ......................................................................................................... 12
Izbornik Preuzimanje zadatka s USB-a ...................................................................................... 14
Izbornik Preuzimanje zadatka iz memorije uređaja .................................................................... 15
Izbornik Potrošni materijal ....................................................................................................... 16
Izbornik Ladice ...................................................................................................................... 18
Izbornik Administracija ........................................................................................................... 19

Izbornik Izvješća ..................................................................................................... 19
Izbornik Opće postavke ........................................................................................... 19
Izbornik Preuzimanje iz USB postavki ........................................................................ 22
Izbornik Opće postavke ispisa .................................................................................. 22
Izbornik Zadane mogućnosti ispisa ........................................................................... 24
Izbornik Display Settings (Postavke zaslona) ............................................................... 24
Izbornik Rukovanje potrošnim materijalom .................................................................. 25
Izbornik Upravljanje ladicama .................................................................................. 26
Izbornik Stapler/Stacker Settings (Postavke dodatka za klamanje/slaganje) ................... 28
Izbornik Postavke Multi-Bin poštanskog sandučića ....................................................... 28
Izbornik Postavke mreže .......................................................................................... 29

HRWW

v

background image

Izbornik Rješavanje problema ................................................................................... 33

Izbornik Održavanje uređaja .................................................................................................. 34

Izbornik Sigurnosno kopiranje/Vraćanje .................................................................... 34
Izbornik Kalibriranje/Čišćenje .................................................................................. 34
Izbornik Nadogradnja USB firmvera ......................................................................... 35
Izbornik Servis ........................................................................................................ 35

3 Softver za Windows ....................................................................................................... 37

Podržani operacijski sustavi i upravljački programi pisača za Windows ....................................... 38
Odaberite odgovarajući upravljački program pisača za Windows .............................................. 39

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 40

UPD instalacijski načini rada ..................................................................... 40

Promjena postavki zadatka ispisa za Windows ......................................................................... 41

Prioritet postavki za ispis .......................................................................................... 41
Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori ............................. 41
Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa ....................................................... 42
Promjena konfiguracijskih postavki uređaja ................................................................ 42

Uklanjanje upravljačkih programa pisača iz sustava Windows .................................................... 43
Podržani uslužni programi za Windows ................................................................................... 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
HP ugrađeni web-poslužitelj ..................................................................................... 44
HP ePrint ................................................................................................................ 44

Softver za ostale operativne sustave ......................................................................................... 46

4 Korištenje proizvoda s Mac računalima .......................................................................... 47

Softver za Mac ...................................................................................................................... 48

Podržani operacijski sustavi i upravljački programi pisača za Mac ............................... 48
Instaliranje softvera za računala s operacijskim sustavom Mac ..................................... 48

Instaliranje softvera za Mac računala priključena izravno na uređaj ............... 48
Instaliranje softvera za računala Mac u žičnoj mreži .................................... 49

Konfiguracija IP adrese .............................................................. 49
Instaliranje softvera .................................................................... 50

Uklanjanje upravljačkog programa pisača iz operacijskog sustava Mac ........................ 51
Prednost za postavke ispisa za Mac računala ............................................................ 52
Promjena postavki upravljačkog programa pisača za Mac .......................................... 52

Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori .............. 52
Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa ........................................ 52
Promjena konfiguracijskih postavki uređaja ................................................. 52

Softver za Mac računala .......................................................................................... 54

HP Utility za Mac ..................................................................................... 54

Otvaranje programa HP Printer Utility .......................................... 54

vi

HRWW

background image

Značajke programa HP Utility ..................................................... 54

Podržani uslužni programi za Mac ............................................................................ 55

HP ugrađeni web-poslužitelj ...................................................................... 55
HP ePrint ................................................................................................. 55
AirPrint ................................................................................................... 56

Osnovni zadaci ispisa u sustavu Mac ....................................................................................... 57

Odustajanje od zadatka ispisa s Mac računala .......................................................... 57
Promjena veličine i vrste papira na Mac računalu ....................................................... 57
Promjena veličine dokumenata ili ispis na papiru prilagođene veličine s Mac računala . . . 57
Stvaranje i korištenje prethodnih postavki za ispis s Mac računala ................................ 58
Ispis naslovnice s Mac računala ................................................................................ 58
Korištenje vodenih žigova s Mac računala ................................................................. 58
Ispis više stranica na jedan list papira s Mac računala ................................................ 59
Ispis na obje strane papira (obostrani ispis) s Mac računalom ...................................... 59
Spremanje zadataka s Mac računala ........................................................................ 60

Rješavanje problema u sustavu Mac ......................................................................................... 61

5 Priključivanje proizvoda u sustavu Windows .................................................................. 63

Odricanje dijeljenja pisača ..................................................................................................... 64
Spajanje s USB-om ................................................................................................................. 64

Instalacija s CD medija ............................................................................................ 64

Povezivanje u mrežu, u sustavu Windows ................................................................................. 65

Podržani mrežni protokoli ........................................................................................ 65
Instaliranje uređaja u žičnoj mreži, u sustavu Windows ............................................... 67

Konfiguracija IP adrese ............................................................................. 67
Instaliranje softvera .................................................................................. 68

Konfiguracija mrežnih postavki u sustavu Windows ..................................................... 69

Prikaz ili promjena mrežnih postavki .......................................................... 69
Postavljanje ili promjena mrežne lozinke ..................................................... 69
Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče ................. 70
Ručno konfiguriranje IPv6 TCP/IP parametara s upravljačke ploče ................. 71
Postavke brzine veze i obostranog ispisa .................................................... 72

6 Papir i ispisni mediji ....................................................................................................... 73

Razumijevanje potrošnje papira ............................................................................................... 74

Upute za korištenje posebnog papira ........................................................................ 74

Promjena upravljačkog programa pisača u skladu s vrstom i veličinom papira u sustavu Windows . . 76
Podržane veličine papira ........................................................................................................ 77
Podržane vrste papira ............................................................................................................ 79

Podržane vrste papira za ulazne opcije ..................................................................... 79
Podržane vrste papira za izlazne opcije .................................................................... 80

HRWW

vii

background image

Kapacitet ladice i spremnika ................................................................................................... 81
Umetanje papira u ladice ........................................................................................................ 82

Punjenje ladice 1 .................................................................................................... 82
Punjenje ladice 2 ili dodatne ladice kapaciteta 500 listova .......................................... 83
Punjenje dodatne ladice kapaciteta 1500 listova ........................................................ 85
Orijentacija papira za umetanje u ladice ................................................................... 87

Umetanje papira sa zaglavljem, prethodno ispisanog ili prethodno
probušenog papira .................................................................................. 87
Umetanje omotnica .................................................................................. 88

Konfiguriranje ladica .............................................................................................................. 89

Konfiguriranje ladice prilikom umetanja papira .......................................................... 89
Konfiguriranje ladice radi usklađivanja s postavkama ispisnog zadatka ........................ 89
Konfiguriranje ladice na upravljačkoj ploči ................................................................ 90

Odabir izlaznog spremnika .................................................................................................... 91

Ispis u gornji (standardni) izlazni spremnik ................................................................. 91
Ispis u stražnji izlazni spremnik ................................................................................. 91
Ispis u dodatak za slaganje ili dodatak za klamanje/slaganje ...................................... 92
Ispis u izlazni sandučić s 5 ladica ............................................................................. 93

7 Spremnici za ispis ........................................................................................................... 95

Informacije o ispisnom ulošku .................................................................................................. 96
Prikaz potrošnog materijala ..................................................................................................... 97

Prikaz spremnika za ispis ......................................................................................... 97

Upravljanje spremnicima za ispis ............................................................................................. 98

Promjena postavki spremnika za ispis ........................................................................ 98

Ispis kada spremnik za ispis dođe do kraja predviđenog vijeka trajanja ......... 98
Omogućavanje ili onemogućavanje opcija Very Low Settings (Postavke
“Veoma niska razina”) na upravljačkoj ploči ............................................... 98
Ispis uz EconoMode ................................................................................. 99

Zamjena i recikliranje potrošnog materijala ................................................................ 99

Recikliranje potrošnog materijala ............................................................... 99
Pohrana spremnika s tintom ..................................................................... 100
HP propisi za spremnike s tintom drugih proizvođača ................................. 100

Web-stranice tvrtke HP za zaštitu od krivotvorina ...................................................... 100

Upute o zamjeni .................................................................................................................. 101

Zamijenite uložak za ispis ...................................................................................... 101
Zamjena klamerica ............................................................................................... 103
Obavljanje preventivnog održavanja ....................................................................... 104

Postavljanje brojača kompleta za održavanje na nulu ................................ 104

Rješavanje problema sa spremnicima za ispis ......................................................................... 105

Provjerite ispisne uloške ......................................................................................... 105

viii

HRWW

background image

Provjerite je li spremnik s tintom oštećen .................................................... 106
Mrlje koje se ponavljaju .......................................................................... 107
Ispis stranice sa statusom potrošnog materijala .......................................... 107

Tumačenje poruka o potrošnom materijalu na upravljačkoj ploči ................................. 108

8 Poslovi ispisa ............................................................................................................... 111

Poništavanje zadatka ispisa s Windows računala .................................................................... 112
Osnovni zadaci ispisa u sustavu Windows .............................................................................. 113

Otvaranje upravljačkog programa pisača u sustavu Windows .................................... 113
Traženje pomoći za bilo koju opciju ispisa u sustavu Windows .................................. 114
Promjena broja ispisanih kopija u sustavu Windows ................................................. 114
Spremanje prilagođenih postavki ispisa za ponovno korištenje u sustavu Windows ....... 115

Upotreba prečaca za ispis u sustavu Windows .......................................... 115
Stvaranje prečaca za ispis ...................................................................... 116

Poboljšanje kvalitete ispisa u sustavu Windows ......................................................... 119

Odabir veličine stranice u sustavu Windows .............................................. 119
Odabir prilagođene veličine stranice u sustavu Windows ........................... 119
Odabir vrste papira u sustavu Windows ................................................... 119
Odabir ladice za papir u sustavu Windows .............................................. 119

Obostrani ispis u sustavu Windows ......................................................................... 120

Ručni obostrani ispis u sustavu Windows .................................................. 120
Automatski obostrani ispis u sustavu Windows ........................................... 121

Ispis više stranica po listu u sustavu Windows ........................................................... 123
Odabir usmjerenja stranice u sustavu Windows ........................................................ 124

Upotreba značajke HP ePrint ................................................................................................. 126
Dodatni zadaci ispisa u sustavu Windows .............................................................................. 127

Ispis na unaprijed ispisane, papire sa zaglavljem ili obrasce u sustavu Windows ......... 127
Ispis na posebnom papiru, naljepnicama ili folijama u sustavu Windows ..................... 129
Ispis prve ili posljednje stranice na drugačiji papir u sustavu Windows ........................ 132
Promjena veličine dokumenta da stane na stranicu u sustavu Windows ........................ 134
Dodajte vodeni žig u dokument u sustavu Windows .................................................. 135
Izrada knjižice u sustavu Windows ......................................................................... 136
Odabir izlaznih opcija sa sustavom Windows .......................................................... 137

Odabir izlaznog spremnika sa sustavom Windows .................................... 137
Odabir opcija za klamanje sa sustavom Windows ..................................... 139

Korištenje značajki za spremanje zadataka u sustavu Windows ................................. 140

Stvaranje spremljenog zadatka u sustavu Windows .................................... 141
Ispis pohranjenog zadatka ...................................................................... 142
Brisanje pohranjenog zadatka ................................................................. 142
Postavljanje opcija spremanja zadatka u sustavu Windows ......................... 143

Prije ispisa svih kopija ispišite jednu kopiju za provjeru ............... 143

HRWW

ix

background image

Privremeno spremanje osobnog zadatka i ispis u neko drugo
vrijeme ................................................................................... 143
Privremeno spremanje zadatka na proizvodu ............................. 143
Trajno spremanje zadatka na proizvodu .................................... 144
Trajno spremljeni zadatak učinite privatnim tako da osoba koja
ga pokuša ispisati mora unijeti PIN ........................................... 144
Primanje obavijesti kad netko ispisuje spremljeni zadatak ............ 144
Postavljanje korisničkog imena za spremljeni zadatak ................. 145
Određivanje naziva za spremljeni zadatak ................................ 145

Ispis posebnih zadataka u sustavu Windows ............................................................ 146

Postavljanje poravnanja za obostrani ispis ................................................ 146

USB priključak za lakši pristup pri ispisivanju .......................................................................... 147

9 Upravljanje i održavanje .............................................................................................. 149

Ispis stranica s informacijama ................................................................................................ 150
Upotreba ugrađenog HP web-poslužitelja ............................................................................... 151

Otvaranje ugrađenog HP-ovog web-poslužitelja pomoću mrežne veze ......................... 151
Značajke HP-ovog ugrađenog web-poslužitelja ......................................................... 152

Kartica Information (Informacije) .............................................................. 152
Kartica Općenito .................................................................................... 152
Kartica Print (Ispis) .................................................................................. 153
Kartica Troubleshooting (Rješavanje problema) .......................................... 154
Kartica Security (Sigurnost) ...................................................................... 154
Kartica HP web-usluge ............................................................................ 154
Kartica Networking (Umrežavanje) ........................................................... 154
Popis Other links (Ostale veze) ................................................................ 154

Upotreba softvera HP Web Jetadmin ...................................................................................... 156
Sigurnosne značajke uređaja ................................................................................................ 157

Sigurnosni propisi ................................................................................................. 157

IP sigurnost ............................................................................................ 157

Zaštita HP ugrađenog web-poslužitelja .................................................................... 157
Podrška za šifriranje: HP šifrirani tvrdi diskovi visokih performansi (samo modeli xh) ..... 157
Zaštita spremljenih zadataka .................................................................................. 158
Zaključavanje izbornika upravljačke ploče ............................................................... 158
Zaključavanje ploče za proširenja ........................................................................... 158

Ekonomične postavke ........................................................................................................... 159

Ispis uz EconoMode .............................................................................................. 159
Načini za uštedu energije ...................................................................................... 159

Omogućavanje i onemogućavanje stanja mirovanja .................................. 159
Postavljanje vremena do stanja mirovanja ................................................. 160
Postavljanje rasporeda mirovanja ............................................................ 160

x

HRWW

background image

Ugradnja memorije i USB uređaja ......................................................................................... 161

Pregled ................................................................................................................ 161
Instalacija memorije .............................................................................................. 161

Instaliranje memorije uređaja .................................................................. 161

Omogućavanje memorije ....................................................................................... 166
Provjera instalacije DIMM-a .................................................................................... 167
Dodjela memorije .................................................................................................. 168
Instaliranje unutarnjih USB uređaja .......................................................................... 169

Čišćenje uređaja .................................................................................................................. 172

Čišćenje puta papira ............................................................................................. 172

Ažuriranje uređaja ............................................................................................................... 172

10 Rješavanje problema .................................................................................................. 173

Samopomoć ........................................................................................................................ 174
Kontrolni popis za rješavanje problema .................................................................................. 175

Čimbenici koji djeluju na izvedbu pisača ................................................................. 176

Vraćanje tvorničkih postavki .................................................................................................. 177
Tumačenje poruka na upravljačkoj ploči ................................................................................. 178

Vrste poruka na upravljačkoj ploči .......................................................................... 178
Poruke upravljačke ploče ....................................................................................... 178

Papir se neispravno uvlači ili se zaglavljuje ............................................................................. 179

Uređaj ne uvlači papir ........................................................................................... 179
Uređaj uvlači više listova papira ............................................................................. 179
Sprečavanje zaglavljivanja papira .......................................................................... 179

Uklanjanje zaglavljenog papira ............................................................................................. 181

Mjesta zaglavljivanja ............................................................................................ 181
Uklanjanje zaglavljenih medija iz izlaznih područja .................................................. 181

Uklanjanje papira zaglavljenog u izlaznoj ladici ....................................... 182
Uklanjanje zaglavljenog papira iz dodatka za spajanje/slaganje ............... 182

Uklanjanje zaglavljenog papira iz dodatne jedinice za spajanje/
slaganje ................................................................................. 183
Uklanjanje zaglavljenih klamerica is dodatne jedinice za
spajanje/slaganje ................................................................... 184

Uklanjanje zaglavljenog materijala iz dodatne jedinice s 5 ladica ............... 185

Uklanjanje zaglavljenog papira iz mehanizma za nanošenje tonera ........................... 187
Vađenje papira koji su se zaglavili u dodatku za obostrani ispis ................................ 190
Uklanjanje zaglavljenih medija iz ladica ................................................................. 192

Čišćenje papira iz ladice 1 ..................................................................... 192
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ladice 2 ili dodatne ladice za 500 listova 192
Vađenje zaglavljenog papira iz dodatne ladice za 1500 listova ................. 193

Uklanjanje zaglavljenog papira iz dodatnog ulagača za omotnice ............................. 195

HRWW

xi

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja gornjeg poklopca i spremnika za ispis ...... 196
Promjena postavki oporavka .................................................................................. 199

Poboljšajte kvalitetu ispisa ..................................................................................................... 200

Odabir vrste papira .............................................................................................. 200
Koristite papir koji odgovara specifikacijama tvrtke HP .............................................. 200
Ispisivanje stranice za čišćenje ............................................................................... 201
Provjerite spremnik za ispis .................................................................................... 201
Koristite upravljački program pisača koji najbolje odgovara vašim potrebama ............. 203

Uređaj ne ispisuje ili ispisuje sporo ........................................................................................ 204

Uređaj ne ispisuje ................................................................................................. 204
Proizvod ispisuje sporo .......................................................................................... 205

Rješavanje problema pri ispisu pomoću USB dodatka ............................................................... 206

Izbornik Otvaranje s USB-a se ne otvara kad umetnete USB pribor .............................. 206
Datoteka s USB dodatka za spremanje se ne ispisuje ................................................ 206
Datoteka koju želite ispisati nije navedena u izborniku Otvaranje s USB-a ................... 207

Rješavanje poteškoća s povezivanjem .................................................................................... 208

Rješavanje poteškoća s izravnim vezama ................................................................. 208
Rješavanje mrežnih problema ................................................................................. 208

Loša fizička veza ................................................................................... 208
Računalo za uređaj koristi neispravnu IP adresu ......................................... 208
Računalo ne ostvaruje komunikaciju s uređajem ......................................... 209
Uređaj koristi neispravne postavke veze i obostranog ispisa za mrežu .......... 209
Novi softverski programi mogu uzrokovati probleme s kompatibilnosti .......... 209
Vaše računalo ili radna stanica možda nisu ispravno postavljeni ................. 209
Uređaj je onemogućen ili su neispravne druge postavke mreže .................... 209

Rješavanje problema sa softverom za proizvod u sustavu Windows ........................................... 210

Upravljački program pisača za proizvod ne vidi se u mapi Pisač ................................ 210
Tijekom instaliranja softvera pojavila se poruka o pogrešci ........................................ 210
Pisač je u stanju pripravnosti, ali se ništa ne ispisuje .................................................. 210

Rješavanje problema sa softverom sustava Mac ....................................................................... 212

Upravljački program uređaja ne nalazi se na popisu Print & Fax (Ispis i faksiranje) ....... 212
Naziv uređaja se ne pojavljuje u popisu uređaja Print & Fax (Ispis i faksiranje) ............ 212
Upravljački program uređaja automatski ne postavlja uređaj koji ste odabrali u popisu
Print & Fax (Ispis i faksiranje) .................................................................................. 212
Zadatak ispisa nije poslan na željeni uređaj ............................................................. 213
Uređaj se nakon odabira upravljačkog programa, ako je spojen putem USB kabela, ne
pojavljuje u popisu Print & Fax (Ispis i faksiranje) ...................................................... 213
Koristite generički upravljački program pisača uz USB vezu ....................................... 213

Dodatak A Potrošni materijal uređaja i dodatna oprema ................................................. 215

Naručivanje dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala ................................................... 216

xii

HRWW

background image

Brojevi dijelova .................................................................................................................... 217

Dodatna oprema za rukovanje papirom .................................................................. 217
Dijelovi za samostalnu zamjenu .............................................................................. 217
Kabeli i sučelja ..................................................................................................... 218

Dodatak B Servis i podrška ............................................................................................. 219

Izjava o ograničenom jamstvu tvrtke Hewlett-Packard ............................................................... 220
HP-ovo Premium Protection jamstvo: Izjava o ograničenom jamstvu za LaserJet spremnik za ispis ... 222
Podaci spremljeni u spremnik s tintom ..................................................................................... 223
Licencni ugovor s krajnjim korisnikom ..................................................................................... 224
Jamstvena usluga popravka od strane korisnika ....................................................................... 227
Korisnička podrška ............................................................................................................... 228
Ponovno pakiranje pisača ..................................................................................................... 229

Dodatak C Specifikacije proizvoda ................................................................................... 231

Fizičke specifikacije ............................................................................................................. 232
Potrošnja energije, električne specifikacije i akustične emisije .................................................... 232
Radna okolina ..................................................................................................................... 232

Dodatak D Informacije o propisima ................................................................................. 233

FCC propisi ......................................................................................................................... 234
Program rukovanja proizvodima za zaštitu okoliša ................................................................... 235

Zaštita okoliša ...................................................................................................... 235
Emisija ozona ....................................................................................................... 235
Potrošnja energije ................................................................................................. 235
Potrošnja tonera .................................................................................................... 235
Upotreba papira ................................................................................................... 235
Plastika ................................................................................................................ 235
Potrošni materijal za HP LaserJet ............................................................................. 236
Upute za vraćanje i recikliranje .............................................................................. 236

Sjedinjene Države i Portoriko ................................................................... 236

Povrat više spremnika (više od jednog spremnika) ....................... 236
Vraćanje jednog uloška ........................................................... 236
Otprema ................................................................................ 236

Povrat izvan SAD-a ................................................................................ 237

Papir ................................................................................................................... 237
Korišteni materijali ................................................................................................ 237
Upute za odlaganje uređaja na otpad za korisnike u Europskoj uniji ........................... 238
Kemijske tvari ....................................................................................................... 238
Tablica s podacima o sigurnosti materijala (MSDS, Material safety data sheet) ............ 238

HRWW

xiii

background image

Za više informacija ................................................................................................ 238

Izjava o sukladnosti .............................................................................................................. 240
Izjave o mjerama opreza ...................................................................................................... 242

Sigurnost lasera .................................................................................................... 242
Kanadski DOC propisi ........................................................................................... 242
VCCI izjava (Japan) .............................................................................................. 242
Upute za kabel za napajanje ................................................................................. 242
Izjava o kabelu za napajanje (Japan) ...................................................................... 242
EMC izjava (Kina) ................................................................................................. 243
EMC izjava (Koreja) .............................................................................................. 243
EMI izjava (Tajvan) ............................................................................................... 243
Stabilnost proizvoda .............................................................................................. 243
Izjava o laseru za Finsku ........................................................................................ 243
GS izjava (Njemačka) ........................................................................................... 244
Tablice materijala (Kina) ........................................................................................ 245
Izjava o ograničenju opasnih tvari (Turska) .............................................................. 245

Kazalo ............................................................................................................................. 247

xiv

HRWW