HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Umetanje papira sa zaglavljem, prethodno ispisanog ili prethodno probušenog papira

background image

Umetanje papira sa zaglavljem, prethodno ispisanog ili prethodno
probušenog papira

Ako je instaliran dodatak za obostrani ispis ili dodatak za klamanje/slaganje, uređaj mijenja raspored

slika za svaku stranicu. Ako koristite papir koji zahtijeva određenu orijentaciju, umetnite ga prema

informacijama u sljedećoj tablici.

Tray

Jednostrano
ispisivanje bez
dodatka za
klamanje/slaganje

Obostrano
ispisivanje bez
dodatka za
klamanje/slaganje

Jednostrano
ispisivanje s
dodatkom za
klamanje/slaganje

Obostrano
ispisivanje s
dodatkom za
klamanje/slaganje

Ladica 1

Licem prema gore

U uređaj najprije ulazi
gornji rub

Licem prema dolje

U uređaj najprije ulazi
donji rub

Licem prema gore

U uređaj najprije ulazi
donji rub

Licem prema dolje

U uređaj najprije ulazi
gornji rub

Sve ostale ladice

Licem prema dolje

Gornji rub s prednje
strane ladice

Licem prema gore

Donji rub s prednje strane
ladice

Licem prema dolje

Donji rub s prednje strane
ladice

Licem prema gore

Gornji rub s prednje
strane ladice

HRWW

Umetanje papira u ladice

87