HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Prioritet postavki za ispis

background image

Prioritet postavki za ispis

Mijenja na postavke ispisa koje su prioritetne ovisno o tome gdje su napravljene promjene:

NAPOMENA:

Nazivi naredbi i dijaloških okvira mogu varirati ovisno o vašem programu.

Dijaloški okvir Page Setup (Postavke stranice): Pritisnite Page Setup (Postavke stranice)

ili sličnu naredbu u izborniku File (Datoteka) u programu u kojem radite kako biste otvorili ovaj

dijaloški okvir. Ovdje promijenjene postavke mijenjaju postavke promijenjene bilo gdje drugdje.

Dijaloški okvir Print (Ispis): Pritisnite Print (Ispis), Print Setup (Postavke stranice) ili sličnu

naredbu u izborniku File (Datoteka) u programu u kojem radite kako biste otvorili ovaj dijaloški

okvir. Postavke promijenjene u dijaloškom okviru (Ispis) Print imaju nižu razinu prioriteta i neće

poništiti promjene napravljene u dijaloškom okviru Page Setup (Postavke stranice).

Dijaloški okvir Printer Properties (Svojstva pisača) (upravljački program pisača):

Pritisnite Properties (Svojstva) u dijaloškom okviru Print (Ispis) kako biste otvorili upravljački

program pisača. Postavke promijenjene u dijaloškom okviru Printer Properties (Svojstva

pisača) ne poništavaju postavke ni u jednom drugom dijelu softvera za ispis. Većinu postavki

ispisa možete promijeniti ovdje.

Zadane postavke upravljačkog programa pisača: Zadane postavke upravljačkog

programa pisača određuju postavke korištene u svim zadacima ispisa, osim ako su postavke

promijenjene u dijaloškim okvirima Page Setup (Postavke stranice), Print (Ispis) ili Printer

Properties (Svojstva pisača).

Postavke upravljačke ploče pisača: Postavke promijenjene na upravljačkoj ploči pisača

imaju nižu razinu prioriteta od promjena napravljenih bilo gdje drugdje.