HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Promjena konfiguracijskih postavki uređaja

background image

Promjena konfiguracijskih postavki uređaja

1.

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (na zadanom

prikazu izbornika Start): Pritisnite Start, a zatim pritisnite Printers and Faxes (Pisači i

faksovi).

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (na klasičnom

prikazu izbornika Start): Pritisnite Start, zatim Settings (Postavke), a zatim Printers

(Pisači).

Windows Vista: Pritisnite Start, zatim Control Panel (Upravljačka ploča), te u kategoriji za

Hardware and Sound (Hardver i zvuk) pritisnite Printer (Pisač).

Windows 7: Pritisnite Start, a zatim pritisnite Devices and Printers (Uređaji i pisači).

2.

Desnom tipkom miša pritisnite ikonu upravljačkog programa, a zatim odaberite Properties

(Svojstva) ili Printer properties (Svojstva pisača).

3.

Pritisnite karticu Device Settings (Postavke uređaja).

42

Poglavlje 3 Softver za Windows

HRWW

background image

Uklanjanje upravljačkih programa pisača iz sustava
Windows

Windows XP

1.

Pritisnite Start, Control Panel (Upravljačka ploča), a zatim Add or Remove Programs

(Dodaj ili ukloni programe).

2.

Pronađite i odaberite uređaj s popisa.

3.

Pritisnite gumb Change/Remove (Promijeni/ukloni) za uklanjanje softvera.

Windows Vista

1.

Pritisnite Start (Start), Control Panel (Upravljačka ploča), a zatim Programs and Features

(Programi i značajke).

2.

Pronađite i odaberite uređaj s popisa.

3.

Odaberite opciju Uninstall/Change (Deinstalacija/promjena).

Windows 7

1.

Pritisnite Start, Control Panel (Upravljačka ploča), a zatim pod naslovom Programs

(Programi) pritisnite Uninstall a program (Deinstaliraj program).

2.

Pronađite i odaberite uređaj s popisa.

3.

Odaberite opciju Uninstall (Deinstaliraj).

HRWW