HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Omogućavanje memorije

background image

Omogućavanje memorije

Windows XP, Windows Server
2003, Windows Server 2008 i
Windows Vista

1.

Kliknite Start.

2.

Pritisnite Settings (Postavke).

3.

Pritisnite Printers and Faxes (Pisači i faksovi) (koristite li zadani prikaz
izbornika Start) ili pritisnite Printers (Pisači) (koristite li klasični prikaz
izbornika Start).

4.

Desnom tipkom miša pritisnite ikonu upravljačkog programa uređaja, a zatim
odaberite Properties (Svojstva).

5.

Pritisnite karticu Device Settings (Postavke uređaja).

6.

Proširite područje Installable Options (Opcije koje se mogu instalirati).

7.

Pokraj Automatic Configuration (Automatska konfiguracija), odaberite
Update Now (Ažuriraj sad).

8.

Pritisnite OK (U redu).

NAPOMENA:

Ako se memorija ne ažurira na odgovarajući način nakon

upotrebe opcije Update Now (Ažuriraj sad), možete ručno odabrati ukupnu
količinu memorije ugrađene u uređaj u području Installable Options (Opcije
koje se mogu instalirati).

Opcijom Update Now (Ažuriraj sad) prebrisat ćete postojeće konfiguracijske
postavke uređaja.

166

Poglavlje 9 Upravljanje i održavanje

HRWW

background image

Windows 7

1.

Kliknite Start.

2.

Pritisnite Devices and Printers (Uređaji i pisači).

3.

Desnom tipkom miša pritisnite ikonu upravljačkog programa uređaja, a zatim
odaberite Printer properties (Svojstva pisača).

4.

Pritisnite karticu Device Settings (Postavke uređaja).

5.

Proširite područje Installable Options (Opcije koje se mogu instalirati).

6.

Pokraj Automatic Configuration (Automatska konfiguracija), odaberite
Update Now (Ažuriraj sad).

7.

Pritisnite OK (U redu).

NAPOMENA:

Ako se memorija ne ažurira na odgovarajući način nakon

upotrebe opcije Update Now (Ažuriraj sad), možete ručno odabrati ukupnu
količinu memorije ugrađene u uređaj u području Installable Options (Opcije
koje se mogu instalirati).

Opcijom Update Now (Ažuriraj sad) prebrisat ćete postojeće konfiguracijske
postavke uređaja.

Mac OS X 10.5 i 10.6

1.

U izborniku Apple pritisnite izbornik System Preferences (Preference
sustava)
, a zatim pritisnite ikonu Print & Fax (Ispis i faksiranje).

2.

Odaberite uređaj iz lijeve strane prozora.

3.

Pritisnite gumb Options & Supplies (Opcije i potrošni materijal).

4.

Pritisnite karticu Driver (Upravljački program).

5.

Konfigurirajte instalirane opcije.