HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kartica Općenito

background image

Kartica Općenito

Tablica 9-2

Kartica Općenito HP-ovog ugrađenog web-poslužitelja

Izbornik

Opis

Control Panel Administration
Menu
(Izbornik Administracija na
upravljačkoj ploči)

Prikazivanje stabla izbornika Administracija na upravljačkoj ploči.

NAPOMENA:

Možete odrediti postavke na ovom ekranu, ali HP-ov ugrađeni

web-poslužitelj omogućuje naprednije konfiguracijske opcije od onih koje su
dostupne putem izbornika Administracija.

Upozorenja

Postavljanje opcije slanja obavijesti e-poštom o raznim događajima vezanima za
uređaj i potrošni materijal.

AutoSend (Automatsko slanje)

Konfiguriranje uređaja za slanje automatskih poruka e-pošte vezanih uz
konfiguraciju uređaja i potrošni materijal na određene adrese e-pošte.

152

Poglavlje 9 Upravljanje i održavanje

HRWW

background image

Tablica 9-2

Kartica Općenito HP-ovog ugrađenog web-poslužitelja (Nastavak)

Izbornik

Opis

Control Panel Snapshot (Brza
snimka upravljačke ploče)

Prikazivanje slike trenutačnog zaslona na upravljačkoj ploči.

Edit Other Links (Uređivanje ostalih
veza)

Dodavanje ili prilagođavanje veze do drugog web-mjesta. Veza se prikazuje u
području Other links (Ostale veze) na svim stranicama ugrađenog HP-ovog web-
poslužitelja.

Informacije o naručivanju

Unesite informacije o naručivanju zamjenskih ispisnih uložaka. Ove informacije
prikazuju se na stranici statusa potrošnog materijala.

Device Information (Informacije o
uređaju)

Dodjeljivanje naziva i inventarnog broja uređaju. Unesite ime primarnog kontakta
koji će primati informacije o uređaju.

Language (Jezik)

Postavljanje jezika na kojem će se prikazivati informacije o ugrađenom HP-ovom
web-poslužitelju.

Date and Time (Datum i vrijeme)

Postavljanje datuma i vremena ili usklađivanje s mrežnim poslužiteljem za vrijeme.

Plan mirovanja

Postavljanje ili uređivanje vremena uključivanja, mirovanja i odgode mirovanja za
uređaj. Možete postaviti drukčiji raspored za svaki dan u tjednu i za praznike.

Backup and Restore (Stvaranje
rezervnih kopija i vraćanje)

Izrada sigurnosne kopije datoteke koja sadrži podatke o uređaju i korisniku. Bude li
potrebno, tu datoteku možete upotrijebiti za vraćanje podataka u uređaj.

Vraćanje tvorničkih postavki

Vraćanje postavki proizvoda na tvornički zadane.

Solution Installer (Instalacijski
program za rješenja)

Instaliranje softverskih programa drugih proizvođača koji mogu poboljšati
funkcionalnost uređaja.

Firmware upgrade (Nadogradnja
programskih datoteka)

Preuzimanje i instaliranje datoteka za nadograđivanje programskih datoteka
uređaja.

Usluge statistike

Daje informacije o povezivanju za usluge statistike ispisnih zadataka treće strane.