HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Problémamegoldási ellenőrzőlista

background image

Problémamegoldási ellenőrzőlista

Kövesse ezeket a lépéseket, amikor a készülékkel kapcsolatos problémát próbál megoldani.

1.

Győződjön meg arról, hogy a készülék Üzemkész jelzőfénye világít. Ha egy jelzőfény sem

világít, hajtsa végre az alábbi lépéseket:

a. Ellenőrizze a tápkábel-csatlakozásokat.

b. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

c.

Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség értéke megfelel-e a készülék tápkonfigurációjának. (Lásd a

készülék hátulján található, hálózati feszültségigényre vonatkozó címkét.) Ha hosszabbítót

használ, és ennek feszültsége nem felel meg az előírásoknak, csatlakoztassa a készüléket

közvetlenül a fali csatlakozóhoz. Ha a készülék már fali csatlakozóhoz csatlakozik,

próbáljon ki egy másik aljzatot.

d. Ha egyik művelettel sem sikerül visszaállítani a többfunkciós készülék áramellátását, kérjen

segítséget a HP ügyfélszolgálatától.

2.

Ellenőrizze a kábeleket.

a. Ellenőrizze a kábel-összeköttetést a készülék és a számítógép vagy a hálózat portja között.

Győződjön meg arról, hogy az összeköttetés biztonságos.

b. Ha lehetséges, egy másik kábel használatával ellenőrizze, hogy a kábel nem hibás-e.

c.

Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.

3.

A kezelőpanel ideális esetben készenléti állapotban van. Ha hibaüzenet jelenik meg, hárítsa el a

hibát.

4.

Ellenőrizze, hogy a használt papír megfelel-e az előírásoknak.

5.

Nyomtasson egy konfigurációs oldalt. Ha a készülék hálózathoz csatlakozik, egy HP Jetdirect

oldal is kinyomtatódik.

a. Nyomja meg a készülék kezelőpaneljének Kezdőképernyő gombját.

b. Nyissa meg a következő menüket:

Adminisztráció

Jelentések

Konfigurációs/állapotoldalak

Konfigurációs lap

c.

Nyomja meg a

OK

gombot.

Ha az oldalak nem nyomtatódnak ki, ellenőrizze, hogy van-e legalább egy tálcában papír.

Ha elakad a papír, kövesse a kezelőpanelen lévő utasításokat az elakadás megszüntetéséhez.

HUWW

Problémamegoldási ellenőrzőlista

177

background image

6.

Ha a készülék kinyomtatja a konfigurációs oldalt, ellenőrizze a következő elemeket:

a. Ha az oldalt nem megfelelően nyomtatja ki a készülék, akkor annak hardverével van

probléma. Vegye fel a kapcsolatot a HP ügyfélszolgálatával.

b. Ha az oldalt megfelelően nyomtatja ki a készülék, hardvere működik. A probléma a használt

számítógéppel, a nyomtatóillesztő-programmal vagy a programmal lehet.

7.

Válassza a megfelelő beállítást:

Windows: Kattintson a Start gombra, kattintson a Beállítások pontra, majd kattintson a

Nyomtatók vagy a Nyomtatók és faxok parancsra. Kattintson kettőt a készülék nevére.

VAGY

Mac OS X: Nyissa meg a Printer Setup Utility lehetőséget vagy a Print & Fax

(nyomtatás és faxolás) listát, és kattintson kettőt a készüléknek megfelelő sorra.

8.

Ellenőrizze, hogy az ehhez a készülékhez szükséges nyomtató-illesztőprogramot telepítette-e.

Ellenőrizze a programot, hogy meggyőződjön arról, hogy az ehhez a készülékhez szükséges

nyomtató-illesztőprogramot használja. Az illesztőprogramot a termékhez kapott CD tartalmazza.

A nyomtató-illesztőprogramot letöltheti a következő webhelyről is:

www.hp.com/support/

lj600Series

.

9.

Nyomtasson egy rövid dokumentumot egy másik programból, amely korábban működött. Ha ez a

megoldás működik, akkor a hiba a használt programban keletkezett. Ha így sem sikerül

megoldani a problémát (a készülék nem nyomtatja ki a dokumentumot), végezze el a következő

lépéseket:

a. Próbálja meg kinyomtatni a feladatot egy másik számítógépről, amelyre a készülékszoftver

telepítve van.

b. Ha a készüléket hálózatra csatlakoztatta, csatlakoztassa most USB-kábellel közvetlenül egy

számítógéphez. Irányítsa át a készüléket a megfelelő portra vagy telepítse újra a szoftvert,

kiválasztva a használt új csatlakozástípust.