HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Жалпы: қойындысы

background image

Жалпы: қойындысы

Кесте 9-2

HP енгізілген веб-серверінің Жалпы: қойындысы

Мəзір

Сипаттама

Басқару тақтасы əкімшілігінің
мəзірі

Басқару тақтасында Басқару мəзірінің құрылымын көрсетеді.

ЕСКЕРІМ:

Параметрлерді осы экранда реттеуге болады, бірақ HP енгізілген

веб-сервері Басқару мəзіріндегі опциялардан гөрі жақсартылған
конфигурация опцияларын береді.

Сигналдық хабарлар

Əртүрлі өнімдер мен қамсыздандыру оқиғаларға электрондық пошта
ескертулерін орнатыңыз.

Автожіберу

Белгілі бір эл. пошта мекенжайына өнімнің конфигурациясы жəне
қамсыздандыру материалдары жөнінде автоматты түрде эл. пошта
хабарларын жіберіп тұруға өнімнің конфигурациясын өзгертіңіз.

Басқару тақтасының ағымдағы
кескіні

Басқару тақтасының дисплейінде ағымдағы экранның кескінін көрсетеді.

Басқа сілтемелерді өңдеу

Веб-торап қосыңыз немесе баптаңыз. Бұл сілтеме барлық HP енгізілген веб-
сервері беттерінің Басқа сілтемелер аймағында көрсетіледі.

148 Бап 9 Басқару жəне күту

KKWW

background image

Кесте 9-2

HP енгізілген веб-серверінің Жалпы: қойындысы (жалғасы)

Мəзір

Сипаттама

Тапсырыс беру туралы ақпарат

Жаңа баспа картридждеріне тапсырыс беру туралы ақпарат. Бұл ақпарат
жабдықтардың күйлері бетінде көрсетіледі.

Құрылғы туралы ақпарат

Өнімді атап, оған растау нөмірін белгілеңіз. Өнім туралы ақпаратты алатын
басты контактінің есімін енгізіңіз.

Тіл

HP енгізілген веб-серверінің ақпараты шығарылатын тілді белгілеңіз.

Күн жəне уақыт

Күн мен уақыт ақпаратын енгізіңіз немесе желі уақытының серверімен
қадамдастырыңыз.

Күту кестесі

Принтердің қосылу, күту режиміне өту жəне күту режиміне өтуді кейінге
қалдыру уақытын қойыңыз немесе өңдеңіз. Аптаның əр күніне немесе
демалыс күндеріне бөлек жоспар тағайындауға болады.

Сақтық көшірмесін жасау жəне
қалпына келтіру

Өнім жəне пайдаланушы деректері файлының сақтық көшірмесін жасаңыз.
Қажет болса, бұл файлды өнімнің деректерін қалпына келтіру үшін
пайдалануға болады.

Зауыттық параметрлерді қалпына
келтіру

Өнімнің параметрлерін зауыттық əдепкі мəндеріне қайтару.

Шешім орнатқыш

Өнімнің қызмет мүмкіндігін кеңейтетін үшінші тараптық бағдарлама
құралдарын орнатыңыз.

Кірістірілген бағдарламаны
жаңарту

Өнімнің кірістірілген бағдарламалық құралын жаңарту файлдарын жүктеп
алып, оларды орнатыңыз.

Статистикалық қызметтер

Үшінші тараптың тапсырма бойынша статистикалық мəліметтер
қызметтерінің байланыс ақпаратын береді.