HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Есептер мәзірі

background image

Есептер мəзірі

Көрсету үшін: Өнімнің басқару тақтасындағы Негізгі бет түймешігін басып, Басқару мəзірін
таңдаңыз да, Есептер мəзірін таңдаңыз.

Кесте 2-3

Есептер мəзірі

Бірінші деңгей

Екінші деңгей

Конфигурация/күй беті

Басқару мəзірінің картасы

Конфигурация беті

Жабдықтардың күй беті

Пайдалану беті

Файл каталогының беті

Ағымдық параметрлер беті

Басқа беттер

PCL қаріптер тізімі

PS қаріптер тізімі