HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Басқару панелінің жобасы

background image

Басқару панелінің жобасы

Басқару панелін өнім жəне тапсырма мəртебесі жөніндегі хабарларды алып, өнімді
конфигурациялау үшін пайдаланыңыз.

1

3

4

5

6
7

8

10

11

13

14

9

2

12

Сан

түйме немесе шам

Қызметі

1

Басқару панелінің дисплейі

Мəртебе жөніндегі ақпаратты, мəзірлерді, анықтама мəліметтерін жəне
қателік жөніндегі хабарларды көрсетеді

2

Жоғарыға көрсеткіші

Тізімдегі алдыңғы тармаққа өткізеді немесе санды элементтердің
мəндерін өсіреді

3

Анықтама түймесі

Басқару панелінің дисплейіндегі хабарлар туралы ақпарат береді

4

OK

түймесі

Тармақ бойынша таңдалған мəнді сақтайды

Басқару панелінің дисплейінде бөлектелген тармақпен байланысты
əрекетті орындайды

Күй түзетуге келген жағдайда қателік жөніндегі хабарды өшіреді

5

Тоқтату түймесі

Сол мезеттегі баспа тапсырмасын тоқтатып, өнімдегі қағаздарды
шығарады

6

Төменге көрсеткісі

Тізімдегі келесі тармаққа өткізеді немесе санды элементтердің мəндерін
азайтады

7

Артқа көрсеткісі

Мəзірде бір тармақ немесе енгізген бір санға кері қайтарады

8

Негізгі бет түймесі

Мəзірлерді ашып, жабады.

9

«Дайын» шамы

On (Жанып тұр): Өнім желіде жəне басып шығару үшін деректерді
қабылдауға дайын.

Off (Өшіп тұр) Өнім деректерді қабылдай алмайды, себебі ол желіде
жоқ (уақытша тоқтатылған) немесе қателікке тап болды.

Blinking (Жылтылдап тұр): Өнім желіден шығуда. Өнім сол
мезеттегі тапсырманы өңдеуді тоқтатып, қағаз жолына тартылған
барлық қағазды шығарып тастайды.

10

Деректер шамы

On (Жанып тұр): Өнімде басып шығаратын деректер бар, бірақ ол
деректенрдің толықтай қабылдануын күтуде.

Off (Өшіп тұр) Өнімде басып шығаратын деректер жоқ.

Blinking (Жылтылдап тұр): Өнімде деректерді өңдеуде немесе
басып шығаруда.

12

Бап 2 Басқару тақтасының мəзірлері

KKWW

background image

Сан

түйме немесе шам

Қызметі

11

«Назар аударыңыз»

шамы

On (Жанып тұр): Өнім қателікке тап болды. Басқару панелінің
дисплейін қараңыз.

Off (Өшіп тұр) Өнім қателіксіз жұмыс істеуде.

Blinking (Жылтылдап тұр): Араласу қажет. Басқару панелінің
дисплейін қараңыз.

12

Қалта немесе STAR

(Сенімді транзакцияға
қатынас мүмкіндігін алу)
түймешігі

ЕСКЕРІМ:

Бұл тармақ

M601 принтерлерінде жоқ.

Тапсырманы табу мəзіріне жедел қатынауды қамтамасыз етеді.

13

Backspace түймесі

ЕСКЕРІМ:

Бұл тармақ

M601 принтерлерінде жоқ.

Мəндерді өздерінің стандартты күйлеріне қайтарып, анықтама бөлімінен
шығарады

14

Санды пернетақта

ЕСКЕРІМ:

Бұл тармақ

M601 принтерлерінде жоқ.

Санды мəндерді енгізіңіз

KKWW

Басқару панелінің жобасы

13