HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Басылатын файл USB ішінен шығару мәзірінде көрсетілмеген

background image

Басылатын файл USB ішінен шығару мəзірінде көрсетілмеген

1.

USB құрылғысынан басып шығару мүмкіндігі қолдамайтын файл түрі басылып жатқан
болуы мүмкін. Өнім .pdf, .prn, .pcl, .ps, and .cht файл түрлерін қолдайды.

2.

USB құрылғысындағы бір файлда тым көп файл сақталған болуы мүмкін. Қалтадағы
файлдар санын оларды ішкі қалталарға жылжыту арқылы азайтыңыз.

3.

Құрылғы қолдамайтын файл атына реттелген таңбалар жиыны қолданған болуы мүмкін.
Бұндай жағдайда, құрылғы файл аттарын басқа таңбалар жиындарындағы таңбалармен
алмастырады. ASCII таңбаларын пайдаланып, файлдардың аттарын өзгертіңіз.

KKWW

Ауыспалы USB баспа ақаулықтарын шешу 201